Sensur studentinformasjon

1. Skriftlig eksamen eller langsgående vurdering med avsluttende skriftlig delprøve:

3 uker etter eksamen

2. Langsgående vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve/Spesialpensum:

3 uker etter siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden

3. Gradsoppgaver:

Seks uker etter innleveringsfrist.

Viser for øvrig til Forskrifter og retningslinjer ved NMBU:

§ 42-4 Bekjentgjøring av sensur

(1) Sensuren skal foreligge innen tre uker etter avlagt eksamen med mindre universitetsstyret selv har godkjent en lengre frist. Sensurfrist for et emne fremkommer i Studentweb.

(2) Sensurfristen for gradsoppgaver og andre større skriftlige arbeider er seks uker fra fastsatt innleveringsfrist med mindre universitetsstyret selv har godkjent en lengre frist.

a) Hvis aktuell dato faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen påfølgende arbeidsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published 20. mars 2012 - 14:00 - Updated 6. november 2018 - 12:25