Sensur studentinformasjon

1. Skriftlig eksamen eller langsgående vurdering med avsluttende skriftlig delprøve:

3 uker etter eksamensdato (pluss helligdager)

2. Langsgående vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve/Spesialpensum:

3 uker etter siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden

3. Gradsoppgaver:

Seks uker etter innleveringsfrist.

1. Skriftlig eksamen eller langsgående vurdering med avsluttende skriftlig delprøve:
Eksamensdato: Sensurfrist:
4.sept. (Augustblokk) 25. sept.
11.des. 9.jan.
12.des. 10.jan.
13.des. 11.jan
14.des. 12.jan.
15.des. 15.jan.
18.des. 16.jan.
19.des. 17.jan.
20.des. 18.jan.
21.des. 19.jan.
22.des. 22.jan.
4.jan. (konte) 25.jan.
5.jan (konte) 26.jan.
2. Langsgående vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve/ Spesialpensum: 
Siste   undervisningsdag: Sensurfrist:
1.sept. (Augustblokk) 22.sept.
8.des. 8.jan.
3. Gradsoppgaver
Innleveringsfrist: Sensurfrist:
15.des. 5.feb.

Published 20. mars 2012 - 14:00 - Updated 22. august 2017 - 12:40