Sensur studentinformasjon

Når kommer sensuren?

Sensuren skal normalt foreligge 3 (6 uker for gradsoppgaver) etter avlagt eksamen. Dersom sensurfristen som fremkommer i Studentweb er mer enn 3 uker betyr dette at utsatt sensufrist er godkjent. Se Forskrift om studier ved NMBU for nærmere presisering.

Oversikt over de forskjellige karakterbeskrivelsene og vurderingskriteriene 

Mulige endringer grunnet korona-situasjonen

Alle emner skal som hovedregel sensureres på vanlig måte og innenfor de vanlige sensurfristene. Grunnet forhold relatert til koronaviruset kan det i noen tilfeller dessverre bli noe forsinket sensur. En eventuell utvidelse av sensurfristen skal som hovedregel ikke overstige to uker utover ordinær sensurfrist for vedkommende vurdering. Du ser sensurfrist for ditt emne på Studentweb.

Hvor finner du sensuren for ditt emne?

Sensur blir publisert på Studentweb.

Sensurfrister

Emner med avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen i eksamensperioden:

  • 3 uker etter dato for eksamen

Emner uten avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen i eksamensperioden:

  • 3 uker etter siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden

Gradsoppgaver og større skriftlige arbeider:

  • Seks uker etter innleveringsfrist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published 20. mars 2012 - 14:00 - Updated 8. April 2021 - 16:44