Sensur studentinformasjon

1. Skriftlig eksamen eller langsgående vurdering med avsluttende skriftlig delprøve:

3 uker etter eksamensdato (pluss helligdager)

2. Langsgående vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve/Spesialpensum:

3 uker etter siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden

3. Gradsoppgaver:

Seks uker etter innleveringsfrist.

1. Skriftlig eksamen eller langsgående vurdering med avsluttende skriftlig delprøve:
Eksamensdato:Sensurfrist:
11.des.9.jan.
12.des.10.jan.
13.des.11.jan
14.des.12.jan.
15.des.15.jan.
18.des.16.jan.
19.des.17.jan.
20.des.18.jan.
21.des.19.jan.
22.des.22.jan.
4.jan. (konte)25.jan.
5.jan (konte)26.jan.
29. jan. (Januarblokk)19.feb.
30. jan. (Januarblokk)20.feb
2. Langsgående vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve/ Spesialpensum: 
Siste   undervisningsdag:Sensurfrist:
8.des.8.jan.
26. jan.16. feb.
3. Gradsoppgaver
Innleveringsfrist:Sensurfrist:
15.des.5.feb.

Published 20. mars 2012 - 14:00 - Updated 10. januar 2018 - 10:14