Sensur studentinformasjon

1. Skriftlig eksamen eller langsgående vurdering med avsluttende skriftlig delprøve:

3 uker etter eksamensdato (pluss helligdager)

2. Langsgående vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve/Spesialpensum:

3 uker etter siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden

3. Gradsoppgaver:

Seks uker etter innleveringsfrist.

1. Skriftlig eksamen eller langsgående vurdering med avsluttende skriftlig delprøve:
Eksamensdato:Sensurfrist:
14.mai6.juni
15.mai7.juni
16.mai8.juni
18.mai11.juni
22.mai12.juni
23.mai13.juni
24.mai14.juni
25.mai15.juni
28.mai18.juni
29.mai19.juni
31.mai (konte)21.juni
1.juni(konte)22.juni
15.juni (Juniblokk)6.juli
22.juni (Juniblokk)13.juli
29.juni (Juniblokk)20.juli
2. Langsgående vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve/ Spesialpensum: 
Siste   undervisningsdag:Sensurfrist:
11.mai5.juni
29.juni (Juniblokk)20.juli
3. Gradsoppgaver
Innleveringsfrist:Sensurfrist:
15.mai26.juni

Published 20. mars 2012 - 14:00 - Updated 13. mars 2018 - 14:46