Sensur studentinformasjon

Når og hvor finner du sensuren for ditt emne?

Sensur blir publisert på Studentweb. Sensuren skal normalt foreligge 3 (6 uker for gradsoppgaver) etter avlagt eksamen. Dersom sensurfristen som fremkommer i Studentweb er mer enn 3 uker betyr dette at utsatt sensufrist er godkjent. Se Forskrift om studier ved NMBU for nærmere presisering.

Oversikt over karakterbeskrivelser finnes på Forskriftssiden

Sensurfrister

Skriftlig eksamen eller langsgående vurdering med avsluttende skriftlig delprøve:

  • 3 uker etter eksamen

Langsgående vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve/spesialpensum:

  • 3 uker etter siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden

Gradsoppgaver og større skriftlige arbeider:

  • Seks uker etter innleveringsfrist.

Forskrifter om studier ved NMBU

§ 42-4 Bekjentgjøring av sensur

(1) Sensuren skal foreligge innen tre uker etter avlagt eksamen med mindre universitetsstyret selv har godkjent en lengre frist. Sensurfrist for et emne fremkommer i Studentweb.

(2) Sensurfristen for gradsoppgaver og andre større skriftlige arbeider er seks uker fra fastsatt innleveringsfrist med mindre universitetsstyret selv har godkjent en lengre frist.

a) Hvis aktuell dato faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen påfølgende arbeidsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published 20. mars 2012 - 14:00 - Updated 19. February 2021 - 15:23