+Meny

Tre forsøk i samme emne

av SiT

3 forsøk

Tre forsøk
Du har tre forsøk på å ta eksamen i et emne, så lenge det aktuelle emnet/eksamen eksisterer. Dette gjelder dersom du stryker i emnet eller har gyldig fravær ved en eksamen.

Husk at dersom du har meldt deg opp til eksamen og ikke møter teller dette som et av dine tre forsøk. Les mer om gyldig fravær ved eksamen

Forbedre karakter i et emne
Dersom du har ståkarakter i et emne, men ønsker å forbedre denne karakteren har du et forsøk på å gjøre dette.  

Søke om et fjerde forsøk
En student som etter tre forsøk ikke har bestått eksamen, kan sende en begrunnet søknad til Studieavdelingen. Etter innstilling fra faglærer, gis dispensasjon til å fremstille seg for eksamen en fjerde gang dersom ett av følgende vilkår foreligger:

- ved å bestå eksamen i emnet vil søkeren oppnå en godkjent fordypning nødvendig for bachelorgraden
- ved å bestå eksamen i emnet vil søkeren oppnå en grad ved NMBU
- søkeren kan dokumentere sosiale eller personlige grunner til at eksamen i emnet ikke er oppnådd innen fastsatt tid

Søknaden sendes til:
Studieavdelingen, NMBU
Postboks 5003
1432 ÅS

eller e-post til SiT

Fra NMBUs forskrift om opptak, studier og eksamen 
§ 44-1
Det er adgang til å framstille seg til eksamen i samme emne inntil tre ganger, forutsatt at det aktuelle emnet/eksamen eksisterer og at studenten ikke allerede har oppnådd en ståkarakter i emnet.

 

 

Published 15. desember 2011 - 11:00 - Updated 16. november 2016 - 8:55