Huskeliste for studenter med eksamen 2020

Huskeliste - eksamen

 1. NMBUs eksamener gjennomføres i henhold til forskrift om studier ved NMBU og midlertidig forskrift ved NMBU. Før du tar eksamen må du ha satt seg inn i forskriftene.
 2. Husk å sjekke NMBUs nettside Informasjon om eksamen 2020
 3. Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om tid og evt. andre endringer i eksamensform for din eksamen. Sjekk StudentWeb og Canvas, og spør fakultetet/emneansvarlig hvis du er usikker på noe.
 4. Dersom skriftlig eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen på egen PC må du ha tilgang til PC og internett når eksamen skal gjennomføres, og du må i god tid før eksamen sjekke at PC og nett virker som det skal. Du logger deg inn i systemene med din FEIDE pålogging.
 5. Husk å følge med på mobilen din under WISEflow hjemmeeksamen. Ved behov for å gi felles beskjeder relatert til en eksamen, vil informasjonen legges i emnerommet i Canvas, og du vil bli varslet om dette på SMS. 
 6. Muntlig eksamen kan bli gjennomført digitalt. Du vil få mer informasjon om den praktiske gjennomføringen og eksakt klokkeslett for din eksaminasjon fra fakultetet. Husk å sjekke at mikrofon og høyttaler på PC fungerer og gjør dette i god tid før eksamen. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av den muntlige prøven, verken av deg eller av fakultetet.
 7. Ved hjemmeksamen - forsøk å finne deg et sted å gjennomføre eksamen der du kan arbeide uforstyrret og med god sittestilling. 
 8. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om tillatte hjelpemidler i det enkelte emne, og ha disse tilgjengelig til eksamen. Det er ikke tillatt å bruke andre hjelpemidler enn de som er oppgitt som tillatt til den enkelte eksamen. Mange emner har endret hjelpemiddelkode i 2020, og sjekk derfor i Canvas hvilke hjelpemidler som er tillatt i det enkelte emne. For ny eksamen (konte) vil du finne informasjon om tillatte hjelpemidler i merknadsfeltet på StudentWeb.
 9. Det er ikke tillatt med kommunikasjon mellom medstudenter eller andre personer under eksamen, hvis ikke slik kommunikasjon er oppgitt som et tillatt hjelpemiddel i eksamensoppgaven eller på Canvas.
 10. Språk: Eksamensbesvarelsen kan leveres på nynorsk, bokmål, svensk, dansk eller engelsk. Hvis det er krav om at oppgaven kun kan besvares på engelsk, skal dette framgå av emnebeskrivelsen til emnet.
 11. Innlevering: Eksamensbesvarelsen må leveres inn innen oppgitt innleveringsfrist i WISEflow eller i Canvas. Ved innlevering av besvarelsen din i WISEflow er det viktig at du følger instruksjoner for riktig innlevering (ikke Gå ut etter opplasting, men velg Levere). I mange tilfeller må du konvertere filer til PDF før du får levert din besvarelse i WISEflow. Får du problem med å levere inn besvarelsen, ta umiddelbart kontakt med support (se Informasjon om support på siden informasjon om eksamen 2020). Dersom eksamensbesvarelser ikke leveres innen tidsfristen vil ikke møtt bli registrert som resultat på eksamen.
 12. Hvis du blir syk før eller under eksamen og derfor ikke klarer å gjennomføre eksamen, må du levere egenmelding eller dokumentasjon fra lege på fraværet innen fem (5) dager etter eksamen.
 13. En innlevert besvarelse kan ikke trekkes selv om du leverer egenmelding eller legeattest i etterkant av eksamen.

Lykke til med eksamen!

Published 5. mai 2020 - 13:18 - Updated 25. august 2020 - 15:05