Eksamen 2020

 

Generelt om eksamen 2020

  • Mens noen eksamener gjennomføres på campus på Ås, vil andre eksamener gjennomføres digitalt hjemmefra. Informasjon om hvordan din eksamen gjennomføres finner du i: 

Huskeliste - eksamen 2020

Gode tips og ting du må huske på i forbindelse med eksamen 2020

Eksamensnerver? Se Helsestasjonens tips

Gode tips for å roe eksamensnervene

Support ved digital hjemmeeksamen -  spørsmål før, under og etter eksamen

Support tider
I eksamensperioden er support tilgjengelig mellom kl. 8.00-18.00. Før og etter eksamensperioden vil support være tilgjengelig mellom kl. 8.00-15.00.

WISEflow eksamen
Hvis du har spørsmål relatert til eksamen i det digitale eksamenssystemet WISEflow vennligst benytt skjema
Nettskjema for supporthenvendelse - gjelder henvendelser som ikke er relatert til PC og nettverk

Canvas eksamen 
Hvis du har spørsmål relatert til hjemmeeksamen i Canvas vennligst kontakt emneansvarlig i det aktuelle emnet.

PC og nettverk support
Spørsmål om din PC og/eller nettverk skal rettes til it@nmbu.no /tlf. 67230555

Gjennomføring av digital hjemmeeksamen

Skriftlig eksamener vil gjennomføres som hjemmeeksamen på egen PC i Canvas eller i WISEflow. Hvis muntlig eksamen gjennomføres digitalt vil du få mer informasjon fra fakultetet.

Tilretteleggingsbehov ved eksamen

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging. Grunnet korona situasjonen kan dessverre noen former for tilrettelegging bli vanskelig å gjennomføre.  Les mer om tilrettelegging under eksamen 2020.

Hjelpemidler ved eksamen

Å ta eksamen hjemme i stedet for i en eksamenssal på Campus gjør eksamenssituasjonen ganske annerledes, ikke minst kan dette gjelde hvilke hjelpemidler du har tilgang til og mulighetene for å få hjelp av andre. Selv om eksamen er annerledes i 2020, så gjelder fortsatt de samme reglene for hva som regnes som plagiering og fusk og konsekvensene av slike handlinger. Derfor er det viktig at du er bevisst på dette og at du setter deg godt inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt for din eksamen, og at du ungår å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.  Dersom du ikke har fått opplyst at samarbeid med andre er tillatt, så vil slikt samarbeid regnes som forsøk på fusk. 

Du skal på forhånd ha blitt informert om (i emnerommet i Canvas) hvilke hjelpemidler som er tillatt for den eksamen, i tillegg vil dette stå på eksamensopppgaven din. På denne siden finner du mer informasjon om bruk av hjelpemidler til hjemmeksamen, samt unngå plagiering eller fusk.

Sykdom og eksamen

Hvis du er syk eller det skjer andre særskilte forhold rundt deg som gjør at du ikke kan ta eksamen, må du søke om å få registrert gyldig fravær via et eget skjema. Skulle du bli akutt syk under eksamen og ikke klare å gjennomføre skal du ikke levere noen besvarelse i WISEflow. Du må levere egenmelding innen fem (5) arbeidsdager etter eksamen. Les mer om hvordan du melder fra om sykdom og annet gyldig fravær ved eksamen.

Hvis du ønsker å levere blankt - WISEflow

Hvis du ønsker å levere blankt på en hjemmeeksamen i WISEflow, finner du oppskrift  på hva du må gjøre på siden om svar på spørsmål om digital hjemmeeksamen.

Hvilke regler gjelder for sensur og klage 2020

Alle emner skal som hovedregel sensureres på vanlig måte og innefor de vanlige sensurfristene. Grunnet forhold reatert til koronaviruset kan det i noen tilfeller dessverre bli noe forsinket sensur. En eventuell utvidelse av sensurfristen skal som hovedregel ikke overstige to uker utover ordinær sensurfrist for vedkommende vurdering. Du ser sensurfrist for ditt emne på Studentweb.

 

 

 

 

Published 23. April 2020 - 9:44 - Updated 18. september 2020 - 11:25