Huskeliste - eksamen

Alle eksamener våren 2021 gjennomføres som hjemmeeksamen.

 1. NMBUs eksamener gjennomføres i henhold til forskrift om studier ved NMBU og midlertidig forskrift ved NMBU. Før du tar eksamen må du sette deg inn i bestemmelsene som gjelder for vurdering og eksamen.
 2. Husk å sjekke NMBUs nettside Informasjon om eksamen 2021
 3. Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om tid, sted og eventuelle endringer i eksamensform for din eksamen. Sjekk StudentWeb og Canvas, og spør fakultetet/emneansvarlig hvis du er usikker på noe.
 4. Dersom skriftlig eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen på egen PC må du ha tilgang til PC og internett når eksamen skal gjennomføres, og du må i god tid før eksamen sjekke at PC og nett virker som det skal. Du logger deg inn i systemene med din FEIDE pålogging.
 5. Husk å følge med på mobilen din under WISEflow hjemmeeksamen. Ved behov for å gi felles beskjeder relatert til en eksamen, vil informasjonen legges i emnerommet i Canvas, og du vil bli varslet om dette på SMS. 
 6. Muntlig eksamen kan bli gjennomført digitalt. Du vil få mer informasjon om den praktiske gjennomføringen og eksakt klokkeslett for din eksaminasjon fra fakultetet. Husk å sjekke at mikrofon og høyttaler på PC fungerer, sjekk dette i god tid før eksamen. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av den muntlige eksamen, verken av deg eller av fakultetet.
 7. Ved hjemmeksamen - forsøk å finne deg et sted å gjennomføre eksamen der du kan arbeide uforstyrret og med god sittestilling. 
 8. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om tillatte hjelpemidler i det enkelte emne, og ha disse tilgjengelig til eksamen. Det er ikke tillatt å bruke andre hjelpemidler enn de som er oppgitt som tillatt til den enkelte eksamen. Mange emner har endret hjelpemiddelkode i 2021, og sjekk derfor i Canvas hvilke hjelpemidler som er tillatt i det enkelte emnet ved ordinær eksamen. For ny eksamen (konte), som gjennomføres som hjemmeeksamen, vil du finne informasjon om tillatte hjelpemidler på Studentweb. For ny eksamen (konte), som gjennomføres på campus, gjelder hjelpemiddlekode som står på emnets emnebeskrivelse (på nett).
 9. Det er ikke tillatt med kommunikasjon mellom medstudenter eller andre personer under eksamen, hvis ikke slik kommunikasjon spesifikt er oppgitt som et tillatt hjelpemiddel i eksamensoppgaven eller på Canvas.
 10. Språk: Eksamensbesvarelsen kan leveres på nynorsk, bokmål, svensk, dansk eller engelsk. Hvis det er krav om at oppgaven kun kan besvares på engelsk, skal dette framgå av emnebeskrivelsen til emnet.
 11. Innlevering ved digital ekamen må eksamensbesvarelsen leveres inn innen oppgitt innleveringsfrist i WISEflow eller i Canvas. Ved innlevering av besvarelsen din i WISEflow er det viktig at du følger instruksjoner for riktig innlevering (ikke Gå ut etter opplasting, men velg Levere). I mange tilfeller må du konvertere filer til PDF før du får levert din besvarelse i WISEflow. Får du problem med å levere inn besvarelsen, ta umiddelbart kontakt med support (se Informasjon om support på siden informasjon om eksamen 2021). Dersom eksamensbesvarelser ikke leveres innen tidsfristen vil ikke møtt bli registrert som resultat på eksamen.
 12. Hvis du blir syk før eller under eksamen og derfor ikke kan å gjennomføre eksamen, må du levere egenmelding eller dokumentasjon fra lege på fraværet innen fem (5) dager etter eksamen.
 13. En innlevert besvarelse kan ikke trekkes selv om du leverer egenmelding eller legeattest i etterkant av eksamen.

Lykke til med eksamen!

Campus basert eksamen

Ved campubasert eksamen kan denne informasjonsvideoen om eksamen være nyttig 

Hva må du ha med?

 • Gyldig legitimasjon med bilde (eks. førerkort, studentkort eller pass). Legitimasjonen vil bli kontrollert under eksamen. NB: Mobil App med semesterkort er ikke gyldig legitimasjon.
 • Hvis eksamen gjennomføres med penn og papir må du ha med kulepenn. Besvarelsen må skrives med kulepenn for å gi gjennomslag
 • Til digital eksamen: egen bærbar PC med strøm/lader
 • Ha med mat og drikke. Det er ikke anledning til å kjøpe dette under eksamen.

Husk!

 • Kontroller hvor og når du skal møte til din eksamen på Studentweb. Møter du for sent eller på feil sted til eksamen kan det medføre at du ikke får avlagt eksamen.
 • Møt i god tid før eksamen. Du skal være på plass i eksamenssalen senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital eksamen anbefaler vi oppmøte 30 minutter før start, i tilfelle du skulle trenge teknisk hjelp.
 • Ta hensyn til dine medstudenter - vær stille når du går.

Unngå forsøk på fusk

Sett deg inn i hva som er tillatte hjelpemidler for din eksamen og hva regnes som forsøk på fusk. Merk at tilgang til mobiltelefon, uten unntak, blir å betrakte som forsøk på fusk.

Det er ikke lov å ha armbåndsur tilgjengelig under eksamen. Bakgrunnen for forbudet er utfordringene knyttet til bruk av smartklokker. Det kan være vanskelig å se forskjell på en smartklokke og et armbåndsur/klokke uten smartklokke funksjoner. Det er veggklokker i alle eksamensrom.

 • Mobiltelefon, smartklokker og alt annet elektronisk utstyr skal slås av og legges i jakke/veske/sekk på anvist sted.
 • Hjelpemidler som ikke er tillatt må fjernes og legges i veske/sekk. Ordbøker som benyttes må være fri for notater o.l.

Brudd på disse punktene vil bli betraktet som forsøk på fusk uavhengig av om telefonen, utstyret eller hjelpemidlet faktisk blir forsøkt benyttet.

Lykke til med eksamen!

 

Published 5. mai 2020 - 13:18 - Updated 19. February 2021 - 15:28