Eksamen 2021

 

Generelt om eksamen 2021

Alle eksamener våren 2021 gjennomføres som hjemmeeksamen.

Informasjon om hvordan din eksamen gjennomføres finner du i: 

 • Emnerommet i Canvas
 • Studentweb
 • Dato og tidspunkt for eksamen finner du også i Timeplan 

Huskeliste - eksamen

Gode tips og ting du må huske på i forbindelse med eksamen 

Eksamensnerver? Se Helsestasjonens tips

Gode tips for å roe eksamensnervene

Digital hjemmeksamen 

Support ved digital hjemmeeksamen -  spørsmål før, under og etter eksamen

 • Support tider
  I eksamensperioden er support tilgjengelig mellom kl. 8.00-18.00, eller så lenge eksamen varer. Før og etter eksamensperioden vil support være tilgjengelig mellom kl. 8.00-15.45.
 • WISEflow eksamen
  Hvis du har spørsmål relatert til eksamen i det digitale eksamenssystemet WISEflow vennligst benytt skjema
  Nettskjema for supporthenvendelse - gjelder henvendelser som ikke er relatert til PC og nettverk
 • Canvas eksamen 
  Hvis du har spørsmål relatert til hjemmeeksamen i Canvas vennligst kontakt emneansvarlig i det aktuelle emnet.
 • PC og nettverk support
  Spørsmål om din PC og/eller nettverk skal rettes til it@nmbu.no /tlf. 67230555

Gjennomføring av digital hjemmeeksamen

 • Skriftlig eksamener vil gjennomføres som hjemmeeksamen på egen PC i Canvas eller i WISEflow. Hvis muntlig eksamen gjennomføres digitalt vil du få mer informasjon fra fakultetet.
 • Svar på spørsmål om digital hjemmeeksamen i det digitale eksamenssystemet WISEflow.

Hvis du ønsker å levere blankt - WISEflow

Tilretteleggingsbehov ved eksamen

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging. Grunnet korona situasjonen kan dessverre noen former for tilrettelegging bli vanskelig å gjennomføre.  Les mer om tilrettelegging under eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Å ta eksamen hjemme i stedet for i en eksamenssal på Campus gjør eksamenssituasjonen ganske annerledes, ikke minst kan dette gjelde hvilke hjelpemidler du har tilgang til og mulighetene for å få hjelp av andre. Selv om eksamen kanskje er annerledes nå, så gjelder fortsatt de samme reglene for hva som regnes som plagiering og fusk og konsekvensene av slike handlinger. Derfor er det viktig at du er bevisst på dette og at du setter deg godt inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt for din eksamen, og at du ungår å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.  Dersom du ikke har fått opplyst at samarbeid med andre er tillatt, så vil slikt samarbeid regnes som forsøk på fusk. 

I emnets emnebeskrivelse på nett skal det stå hvilke hjelpemidler som gjelder ved eksamen. Husk også å sjekke informasjon i emnerommet i Canvas, da det kan ha blitt endringer grunnet korona. Tillatte hjepemidler skal også opplyses om i eksamensopppgaven . Her finner du mer informasjon om bruk av hjelpemidler til hjemmeksamen, samt unngå plagiering eller fusk.

Trekk fra eksamen

Skal du ha eksamen i et emne der det har skjedd endringer i eksamenform eller karakterregel etter trekkfrist 1. nov, har du mulighet til å melde deg av ved å sende en epost til sit@nmbu.no innen 25. november.

Sykdom og eksamen

Hvis du er syk eller det skjer andre særskilte forhold rundt deg som gjør at du ikke kan ta eksamen, må du søke om å få registrert gyldig fravær via et eget skjema. Skulle du bli akutt syk under eksamen og ikke klare å gjennomføre skal du ikke levere noen besvarelse i WISEflow. Du må levere egenmelding innen fem (5) arbeidsdager etter eksamen. Les mer om hvordan du melder fra om sykdom og annet gyldig fravær ved eksamen.

Hvilke regler gjelder for sensur og klage

Alle emner skal som hovedregel sensureres på vanlig måte og innefor de vanlige sensurfristene. Grunnet forhold reatert til koronaviruset kan det i noen tilfeller dessverre bli noe forsinket sensur. En eventuell utvidelse av sensurfristen skal som hovedregel ikke overstige to uker utover ordinær sensurfrist for vedkommende vurdering. Du ser sensurfrist for ditt emne på Studentweb.

Karakterregel - ved gjentak av eksamen

Noen emner har fått endret karakterregel grunnet koronasituasjonen fra karakterregel A-F til ny karakterregel Bestått – Ikke bestått

For studenter som tar opp en eksamen med tidligere bestått bokstavkarakter gjelder følgende: 

 • Tidligere bokstavkarakter vil være gjeldende, men så fremt eksamen bestås kan karakteren endres til Bestått. Dersom du ønsker en slik endring må du sende en epost til sensur@nmbu.no etter at sensur foreligger. 

For studenter som tar en eksamen for første gang, og hvor emnet nå har ekstraordinær karakterregel Bestått/Ikke bestått, men som på et senere tidspunkt velger å ta ny eksamen gjelder følgende:

 • Ved stryk på ny eksamen: Eventuell tidligere Bestått karakter blir gjeldende
 • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakter blir gjeldende
Published 23. April 2020 - 9:44 - Updated 19. February 2021 - 15:34