FAQ for Emneansvarlig om Digital eksamen

FAQ emneansvarlig

Hvilken type oppgavesett kan en velge imellom:

En kan velge mellom FLOWassign/innlevering og FLOWmulti/flervalgseksamen  
informasjon om forskjellene kan en lese om på nettsidene om digital eksamen for undervisere

FLOWmulti:
Generell dokumentasjon om forfatterrollen i WISEflow finnes hos WISEflow

Jeg finner ikke forfattervalget i WISEflow

Ta kontakt med studieavdelingen – for å få tilgang som forfatter

Opprett informasjonsside til eksamen

En kan opprette informasjonsside om selve eksamen – mrk denne informasjonssiden forsvinner for studenter etter at oppgaven er startet. Ønsker at denne skal være tilgjengelig igjennom hele oppgaven må den legges inn som et spørsmål.  Dokumentasjon ligger hos WISEflow

Hvordan opprette spørsmål?

Beskrivelse for hvordan opprette spørsmål i WISEflow finnes på supportsidene til WISEflow
Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen.

Du kan legge inn forskjellige typer spørsmål – her vises de forskjellige typene:

Skru av mulighet for å kunne gå tilbake i oppgavene .
Det er mulig å fjerne muligheten til å navigere seg tilbake i oppgavesettet.

Valg om randomisering av spørsmål:
En kan velge at spørsmålsrekkefølgen randomiseres

Når oppgavesettet er ferdig

Etter oppgavesettet er ferdig – velg «ferdigstill oppgavesett» Oppgaven får en unik kode som må oversendes digitaleksamen@nmbu.no for å bli koblet opp til selve eksamenen.

Deling av oppgavesett med andre forfattere

Du kan dele oppgavesett med andre forfattere i WISEflow, pass på å kun dele med de du ønsker å dele med - ikke del med alle, da det også er hjelpelærere som har forfattertilgang i WISEflow

 

 

 

 

 

Published 2. April 2020 - 13:42 - Updated 29. April 2020 - 9:00