Digital eksamen - informasjon for undervisere

NMBU bruker det digitale eksamensverktøyet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og digital vurdering. Systemet kan brukes til både skriftlig eksamen, innleveringer, muntlig eksamen og flervalgsprøver. 

Undervisere

De to typene som er vanligst i bruk ved eksamen er FLOWlock (langsvarseksamen) og FLOWmulti (flervalgseksamen).

FLOWlock/langsvarseksamen er en ‘vanlig’ skriftlig eksamen, hvor studentene skriver eksamensbesvarelsen sin i en teksteditor (som å skrive i Word). Foruten å skrive tekst, kan studentene tegne enkle figurer med musepekeren på PC, eller tegne og skrive utregninger på papir og ta bilde av tegningen med web-kamera på PC.

FLOWmulti/flervalgseksamen er en eksamen som gir studentene ett og ett spørsmål, hvor studentene svarer og går videre til neste spørsmål. ‘Flervalgseksamen’ er egentlig litt misvisende, siden det finnes mange spørsmålstyper som kan inngå i oppgavesettet i tillegg til ‘vanlige’ flervalgsspørsmål hvor studentene får et spørsmål og skal velge riktig svaralternativ.

Eksamensoppgaven

Hvordan du som emneansvarlig lager eksamensoppgaven, avhenger vanligvis av hvilken type eksamen du skal ha i emnet ditt.

Langsvarseksamen: Eksamensoppgaven utarbeides vanligvis i Word, og konverteres til .pdf for å kunne legge oppgaven inn i WISEflow. NB: Det tillates kun èn fil, så det er viktig at alle målformer oppgaveteksten skal være tilgjengelig på inngår i samme .pdf.

Flervalgseksamen: Oppgavesettet lages i WISEflow. Oppgavesettet kan bestå av mange forskjellige spørsmålstyper, blant annet flervalg med ett eller flere riktige svaralternativ, sortering, rangering av bilder/begreper, grafer, markering av punkter på bilder, kjemiske og matematiske formler.  Emneansvarlig bruker rollen forfatter til å opprette oppgavesettet.

*Dersom eksamensoppgavene skal være på begge målformer (bokmål og nynorsk), anbefaler vi at spørsmålstekst på begge målformer legges inn i samme spørsmål, skill målformene med for eksempel forskjellig farge eller kursiv.

*Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen.

Se gjerne WISEflow sine brukerveiledninger og tips til oppretting av oppgavesett: https://wiseflow.zendesk.com/hc/en-gb/sections/115000168414-Author

 

For gjennomføring av sensur i WISEflow, se informasjon for sensorer

 

Published 6. mars 2017 - 14:10 - Updated 29. november 2019 - 10:14