Digital eksamen - informasjon for undervisere

NMBU bruker det digitale eksamensverktøyet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og digital vurdering. Systemet kan brukes til både innleveringer (FLOWassign/FLOWhandin) og flervalgsprøver (FLOWmulti). Ved en hjemmeeksamen i WISEflow, vil eksamen ikke være låst, og studentene vil ha tilgang til alle hjelpemidler under prøven.

Undervisere

 

Hjemmeeksamen - innlevering av fil/langsvarsoppgave 

Informasjon om eksamenstype

Prøven legges opp med start og sluttid i WISEflow, og studentene får tilgang til oppgaveteksten i WISEflow på det tidspunktet som er angitt som starttidspunkt. Studentene utarbeider svaret utenfor WISEflow (f.eks. i Word, Excel eller en annet program), laster opp og leverer besvarelse inn i WISEflow innen slutttidspunkt for eksamen. 

Dersom besvarelsen skal leveres i form av:

  • PDF-fil og plagiatkontrolleres, brukes det FLOWassign. I dette tilfelle kan også studenter laste opp en annen type av fil som vedlegg (uten plagiatkontroll). 
  • andre filtyper enn PDF-fil, brukes det FLOWhandin. Plagiatkontroll er ikke tilgjengelig i den typen av eksamen. 

Studieavdeling oppretter riktig type av eksamensforekomst i WISEflow basert på informasjon fra fakultetene/emneansvarlige. 

Utforming av eksamensoppgave

Eksamensoppgaven lages i mal for eksamensoppgaver, og etter at den er ferdig lagres oppgaven som PDF-fil. 

Det er mulig å legge inn flere filer med forskjellig oppgavetekst, som studieavdelingen fordeler tilfeldig til studentene. Ta kontakt med studieavdelingen hvis dette er ønskelig.

Dersom du ønsker å legge inn en innledende tekst for å minne studentene om deres ansvar under eksamen (egenerklæring), kan du legge dette inn innledningsvis i oppgaven.

Innlevering av eksamensoppgave

Ferdigstilt eksamensoppgavesett lagres som PDF-fil og sendes til person som er ansvarlig for innsamling av oppgaver ved fakultet. Studieavdeling laster det inn i WISEflow.

Vurdering

For gjennomføring av sensur i WISEflow, se informasjon for sensorer.

Hjemmeeksamen - flervalgsoppgave (FLOWmulti) 

Informasjon om eksamenstype

Eksamen settes opp med start- og sluttidspunkt. Studentene får ikke tilgang til eksamensoppgaven før angitt starttidspunkt. På flervalgseksamen får studentene én og én side med spørsmål, hvor studentene svarer direkte i WISEflow og går videre til neste side.

‘Flervalgseksamen’ kan inneholde vanlige flervalgsspørsmål, men også mange andre typer oppgaver, feks tekstsvar eller filopplasting.

Studieavdeling er ansvarlig for å opprette flervelgsoppgave-eksamensforekomst i WISEflow. 

Utforming av eksamensoppgave

Eksamensoppgaven utformes direkte i WISEflow. For å lage oppgavesett i WISEflow, trenger du rollen 'Forfatter'. Ta kontakt med studieavdelingen om du mangler denne rollen. 

Hvordan opprette spørsmål i WISEflow? 

Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen.

Egen informasjonsside om eksamen

En kan opprette informasjonsside om selve eksamen – men merk at denne informasjonssiden forsvinner for studentene etter at oppgaven er startet. Dette kan for eksempel være informasjon om studentenes ansvar under eksamen (egenerklæring). Oppgavesiden kan uformes i henhold til forsidemal for eksamensoppgave. 

Deling av oppgavesett - godkjenning av eksamensopplegg

Oppgavesettet kan deles med medsensor på tre måter:
  1. Hvordan dele oppgavesett eller spørsmål med andre - bruksanvisningOBS! Pass på å kun dele med de du ønsker å dele med - ikke del med alle, siden også hjelpelærere kan ha forfattertilgang i WISEflow. Dersom du ikke finner personen du vil dele oppgavesettet med, ta kontakt med administrasjon på ditt fakultet eller studieavdelingen. 
  2. Skriv ut oppgavesett i PDF-fil og sende til medsensor på e-post (OBS! riktige svar kommer dessverre ikke fram på PDF-utskriften).
  3. Del skjerm med medsensorer og gå igjennom sammen.

Innlevering av eksamensoppgave

Etter oppgavesettet er ferdig, velg «ferdigstill oppgavesett». Oppgavesetten får en unik kode som må oversendes til digitaleksamen@nmbu.no for å bli koblet opp til selve eksamenen.

Vurdering

For gjennomføring av sensur i WISEflow, se informasjon for sensorer.

Skoleeksamen i WISEflow (ikke relevant vår 2020)

De to typene som er vanligst i bruk ved eksamen er FLOWlock (langsvarseksamen) og FLOWmulti (flervalgseksamen).

FLOWlock/langsvarseksamen er en ‘vanlig’ skriftlig eksamen, hvor studentene skriver eksamensbesvarelsen sin i en teksteditor (som å skrive i Word). Foruten å skrive tekst, kan studentene tegne enkle figurer med musepekeren på PC, eller tegne og skrive utregninger på papir og ta bilde av tegningen med web-kamera på PC.

FLOWmulti/flervalgseksamen er en eksamen som gir studentene ett og ett spørsmål, hvor studentene svarer og går videre til neste spørsmål. ‘Flervalgseksamen’ er egentlig litt misvisende, siden det finnes mange spørsmålstyper som kan inngå i oppgavesettet i tillegg til ‘vanlige’ flervalgsspørsmål hvor studentene får et spørsmål og skal velge riktig svaralternativ.

Langsvarseksamen: Eksamensoppgaven utarbeides vanligvis i Word, og konverteres til .pdf for å kunne legge oppgaven inn i WISEflow. NB: Det tillates kun èn fil, så det er viktig at alle målformer oppgaveteksten skal være tilgjengelig på inngår i samme .pdf.

Flervalgseksamen: Oppgavesettet lages i WISEflow. Oppgavesettet kan bestå av mange forskjellige spørsmålstyper, blant annet flervalg med ett eller flere riktige svaralternativ, sortering, rangering av bilder/begreper, grafer, markering av punkter på bilder, kjemiske og matematiske formler.  Emneansvarlig bruker rollen forfatter til å opprette oppgavesettet.

  • Dersom eksamensoppgavene skal være på begge målformer (bokmål og nynorsk), anbefaler vi at spørsmålstekst på begge målformer legges inn i samme spørsmål, skill målformene med for eksempel forskjellig farge eller kursiv.
  • Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen.

Se gjerne WISEflow sine brukerveiledninger og tips til oppretting av oppgavesett: https://wiseflow.zendesk.com/hc/en-gb/sections/115000168414-Author

For gjennomføring av sensur i WISEflow, se informasjon for sensorer

 

Published 6. mars 2017 - 14:10 - Updated 10. august 2020 - 11:04