Digital eksamen - informasjon for undervisere

NMBU bruker det digitale eksamensverktøyet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og digital vurdering. Systemet kan brukes til både skriftlig eksamen, innleveringer og flervalgsprøver. 

Undervisere

 

 Hjemmeeksamen i  WISEflow

WISEflow kan også brukes som eksamenssystem ved hjemmeeksamen. Ved en hjemmeeksamen i WISEflow, vil eksamen ikke være låst, og studentene vil ha tilgang til alle hjelpemidler under prøven.

Eksamen settes opp med start- og sluttidspunkt. Studentene får ikke tilgang til eksamensoppgaven før angitt starttidspunkt, og må ha lastet opp og levert inn besvarelse før angitt sluttidspunkt.

Som hjemmeeksamen kan i hovedsak to forskjellige typer prøver brukes, FLOWassign (innleveringsoppgave) og FLOWmulti (flervalgsprøve):

FLOWassign/innlevering: Prøven legges opp med start og sluttid i WISEflow, og studentene får tilgang til oppgaveteksten i WISEflow på det tidspunktet som er angitt som starttidspunkt. Selve besvarelsen utarbeides utenfor WISEflow, men lastes opp og leveres inn i WISEflow innen slutttidspunkt for eksamen. Som hovedbesvarelse tillatter systemet opplasting av PDF, men andre filtyper kan lastes opp som vedlegg. PDF'er blir automatisk sjekket i plagiotkontroll.

Det er mulig å legge in flere filer med forskjellig oppgavetekst, som fordeles tilfeldig til studentene.

FLOWmulti/flervalgseksamen er en eksamen som gir studentene en og en side med spørsmål, hvor studentene svarer direkte i WISEflow og går videre til neste side. ‘Flervalgseksamen’ kan inneholde vanlige flervalgsspørsmål, men også mange andre typer oppgaver, feks tekstsvar eller filopplasting.

På en flervalgseksamen kan disse innstillingene brukes mot samarbeid/fusk:

*randomisering av rekkefølge på spørsmål

*randomisering av rekkefølge på svaralternativer

*sperre mulighet for navigering bakover i oppgavesettet

 

Skoleeksamen i WISEflow

De to typene som er vanligst i bruk ved eksamen er FLOWlock (langsvarseksamen) og FLOWmulti (flervalgseksamen).

FLOWlock/langsvarseksamen er en ‘vanlig’ skriftlig eksamen, hvor studentene skriver eksamensbesvarelsen sin i en teksteditor (som å skrive i Word). Foruten å skrive tekst, kan studentene tegne enkle figurer med musepekeren på PC, eller tegne og skrive utregninger på papir og ta bilde av tegningen med web-kamera på PC.

FLOWmulti/flervalgseksamen er en eksamen som gir studentene ett og ett spørsmål, hvor studentene svarer og går videre til neste spørsmål. ‘Flervalgseksamen’ er egentlig litt misvisende, siden det finnes mange spørsmålstyper som kan inngå i oppgavesettet i tillegg til ‘vanlige’ flervalgsspørsmål hvor studentene får et spørsmål og skal velge riktig svaralternativ.

Eksamensoppgaven

Hvordan du som emneansvarlig lager eksamensoppgaven, avhenger vanligvis av hvilken type eksamen du skal ha i emnet ditt.

Langsvarseksamen: Eksamensoppgaven utarbeides vanligvis i Word, og konverteres til .pdf for å kunne legge oppgaven inn i WISEflow. NB: Det tillates kun èn fil, så det er viktig at alle målformer oppgaveteksten skal være tilgjengelig på inngår i samme .pdf.

Flervalgseksamen: Oppgavesettet lages i WISEflow. Oppgavesettet kan bestå av mange forskjellige spørsmålstyper, blant annet flervalg med ett eller flere riktige svaralternativ, sortering, rangering av bilder/begreper, grafer, markering av punkter på bilder, kjemiske og matematiske formler.  Emneansvarlig bruker rollen forfatter til å opprette oppgavesettet.

*Dersom eksamensoppgavene skal være på begge målformer (bokmål og nynorsk), anbefaler vi at spørsmålstekst på begge målformer legges inn i samme spørsmål, skill målformene med for eksempel forskjellig farge eller kursiv.

*Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen.

Se gjerne WISEflow sine brukerveiledninger og tips til oppretting av oppgavesett: https://wiseflow.zendesk.com/hc/en-gb/sections/115000168414-Author

 

For gjennomføring av sensur i WISEflow, se informasjon for sensorer

 

Published 6. mars 2017 - 14:10 - Updated 6. April 2020 - 12:40