Undervisere

 

Hjemmeeksamen - innlevering av fil

Hjemmeeksamen hvor studentene leverer inn et dokument som besvarelse på eksamen. Selve besvarelsen blir utarbeidet i egnet program utenfor WISEflow (f.eks. i Word, Excel eller en annet program). Ved innlevering må besvarelsen konverteres til PDF og lastet opp og leverer besvarelse inn i WISEflow innen slutt-tidspunkt for eksamen. Alle besvarelser levert som PDF blir automatisk kontrollert for plagiat.

Er det behov for at hovedbesvarelsen skal være av annen filtype enn PDF, kontakt studieavdelingen.

Utforming av eksamensoppgave

Eksamensoppgaven lages i mal for eksamensoppgaver, og etter at den er ferdig lagres oppgaven som PDF-fil. Der oppgavetekst skal forekomme å begge målformer, må dette slås sammen i èn PDF. PDF leveres til studieveileder på fakultetet.

Det er mulig å legge inn flere PDF-filer med oppgavesett, som fordeles tilfeldig til studentene.

Dersom du ønsker å legge inn en innledende tekst for å minne studentene om deres ansvar under eksamen (egenerklæring), kan du legge dette inn innledningsvis i oppgaven.

Hjemmeeksamen - flervalgsoppgave (FLOWmulti) 

‘Flervalgseksamen’ kan inneholde vanlige flervalgsspørsmål, men også mange andre typer oppgaver, f. eks tekstsvar eller filopplasting. Studentene gjennomfører eksamen i nettleseren, og svarene avgis direkte i WISEflow. Til tekstsvar kan det legges ved tegnigner eller bilder av tegninger/utregninger gjort på papir. 

Lage oppgavesett til en flervalgseksamen 

Oppgavesettet utformes direkte i WISEflow, logg inn med din NMBU-feide brukerkonto. For å lage oppgavesett trenger du rollen 'Forfatter'. Ta kontakt med studieavdelingen om du mangler denne rollen. 

Etter oppgavesettet er ferdig, må det ferdigstilles. Oppgavesettet får en unik kode som må oversendes til studieavdelingen for å bli koblet opp til selve eksamenen.

Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt. et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir lettere å navigere og mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen. Der oppgavetekst skal være på begge målformer, anbefaler vi at spørsmålstekst på begge målformer legges inn i samme spørsmål, skill målformene med for eksempel forskjellig farge eller kursiv.

For å hindre samarbeid under en flervalgseksamen, kan man randomisere rekkefølge på svaralternativ og rekkefølgen på selve spørsmålene. Man kan også sperre for navigering bakover i oppgavesettet, slik at man ikke vil ha mulighet til å gå tilbake å endre svar på en oppgave man allerede har gitt svar på.

Nyttige linker for å komme i gang med å lage oppgavesett i WISEflow:

Deling av oppgavesett med ekstern sensor

For godkjenning av ekstern sensor, kan oppgavesettet deles med med-sensor på tre måter:
  1. Hvordan dele oppgavesett eller spørsmål med andre - bruksanvisning OBS! Pass på å kun dele med de du ønsker å dele med - ikke del med alle. Ekstern sensor må ha bruker i WISEflow. Dersom du ikke finner personen du vil dele oppgavesettet med, ta kontakt med administrasjon på ditt fakultet eller studieavdelingen. 
  2. Skriv ut oppgavesett i PDF-fil og sende til medsensor på e-post (OBS! riktige svar kommer dessverre ikke fram på PDF-utskriften).
  3. Del skjerm med medsensorer og gå igjennom sammen.

Skoleeksamen i WISEflow 

De to typene som er vanligst i bruk ved eksamen er FLOWlock (langsvarseksamen) og FLOWmulti (flervalgseksamen).

FLOWlock/langsvarseksamen er en ‘vanlig’ skriftlig eksamen, hvor studentene skriver eksamensbesvarelsen sin i en teksteditor (som å skrive i Word). Foruten å skrive tekst, kan studentene tegne enkle figurer med musepekeren på PC, eller tegne og skrive utregninger på papir og ta bilde av tegningen med web-kamera på PC.

Eksamensoppgaven utarbeides vanligvis i Word, og konverteres til .pdf for å kunne legge oppgaven inn i WISEflow. NB: Det tillates kun èn fil, så det er viktig at alle målformer oppgaveteksten skal være tilgjengelig på inngår i samme .pdf.

FLOWmulti/flervalgseksamen er en eksamen som gir studentene ett og ett spørsmål, hvor studentene svarer og går videre til neste spørsmål. ‘Flervalgseksamen’ er egentlig litt misvisende, siden det finnes mange spørsmålstyper som kan inngå i oppgavesettet i tillegg til ‘vanlige’ flervalgsspørsmål hvor studentene får et spørsmål og skal velge riktig svaralternativ.

Oppgavesettet lages i WISEflow. Oppgavesettet kan bestå av mange forskjellige spørsmålstyper, blant annet flervalg med ett eller flere riktige svaralternativ, sortering, rangering av bilder/begreper, grafer, markering av punkter på bilder, kjemiske og matematiske formler.  Emneansvarlig bruker rollen forfatter til å opprette oppgavesettet.

  • Dersom eksamensoppgavene skal være på begge målformer (bokmål og nynorsk), anbefaler vi at spørsmålstekst på begge målformer legges inn i samme spørsmål, skill målformene med for eksempel forskjellig farge eller kursiv.
  • Vi anbefaler at hvert spørsmål (evt et lite antall spørsmål som henger tett sammen) legges på en egen side (seksjon) i oppgavesettet. Det blir mer oversiktlig for studentene når de skal svare på eksamen.

Se gjerne WISEflow sine brukerveiledninger og tips til oppretting av oppgavesett.

For gjennomføring av sensur i WISEflow, se informasjon for sensorer

 

Published 6. mars 2017 - 14:10 - Updated 3. February 2021 - 13:10