FAQ Hjemmeeksamen

Hva er WISEflow, Flow og FLOWmulti?

WISEflow er eksamenssystemet som brukes ved NMBU. Du logger inn i WISEflow på denne nettsiden.

En flow er en vurdering som er opprettet i WISEflow. Det kan være en skoleeksamen eller en hjemmeeksamen, eller innlevering av feks masteroppgave.

FLOWmulti er betegnelsen på en prøve i WISEflow som bruker flervalgsmodulen, men den kan godt inneholde andre spørsmålstyper enn bare vanlige multiple choice spørsmål.

Hvordan foregår hjemmeeksamene?

 • Du logger inn i WISEflow og finner den prøven du skal ha.
 • Du vil få tilgang til eksamensoppgaven på det tidspunktet som er angitt som starttidspunkt for din eksamen.
 • Dersom det er en FLOWmulti (se over) skal svarene gis direkte i WISEflow.
 • Dersom det er en innlevering der du skal utforme besvarelsen i egnet program (feks Word), må filen lagres som PDF og deretter lastes opp og leveres i WISEflow før eksamenstiden er ute. 
 • Din PC blir ikke låst ved en hjemmeeksamen i WISEflow, slik som dere er vant til ved skoleeksamen

Husk å velge levere når du er ferdig med besvarelsen og lever før eksamenstiden har utløpt!

Husk å ha mobilen tilgjengelig under WISEflow eksamen. Ved behov for å gi felles beskjeder relatert til en eksamen, vil informasjonen legges i emnerommet i Canvas, og du vil bli varslet om dette på SMS. 

Hvordan lagrer jeg besvarelsen min som PDF?

Skriver du besvarelsen din i Word, har du mulighet til å lager som PDF direkte fra Word. Velg 'Lagre som' og velg PDF fra lista over tilgjengelige filtyper.

Har du behov for å levere andre filtyper, kan disse lastes opp som vedlegg (merk at du kan ikke kun laste opp vedlegg)

Må jeg føre opp kandidatnummeret på oppgaven?

Du trenger ikke føre opp kandidatnummer på oppgaven, WISEflow registrerer ditt kandidatnummer automatisk

Må jeg installere FLOWlock?

Du trenger ikke installere FLOWlock på Pc'n din for å ta hjemmeeksamen i WISEflow. FLOWlock brukes kun ved skoleeksamener.

Blir PC'n min låst under eksamen?

Nei, din PC blir ikke låst under en hjemmeeksamen i WISEflow. Du vil kunne bruke alle andre programmer som vanlig under eksamen. Du har selv ansvar for å sjekke hvilke hjelpemidler som er tilgjengelig i dine emner.

Hvordan logger jeg meg på hjemmeksamen?

 • Du må sørge for å ha god nettilgang
 • Du må ha klart ditt FEIDE (NMBU) brukernavn og passord
 • Du kan enten logge deg på ved å trykke på  eksamenslenken du har fått på epost for den aktuelle eksamen
 • Eller du kan logge på via WISEflow sin nettside. Gå på deltakersiden, og trykk på rett emne. 

Jeg husker ikke FEIDE-passordet mitt. 

Du trenger ikke egne eksamens-passord

 • Hvis du tidligere har hatt digital skoleeksamen på campus, har du fått oppgitt passord for å starte eksamen og for innlevering av besvarelse. Ved hjemmeeksamen benyttes det ikke passord og nettleseren vil være åpen under eksamen.

Hva hvis jeg får problemer ved oppstart

 • Opplever du problemer med å starte opp en flow i WISEflow, kan du prøve å logge ut og inn igjen i WISEflow for å starte på nytt
 • Du kan også forsøke å bruke en annen nettleser

Når får jeg oppgaveteksten til eksamen?

 • Oppgaveteksten blir tilgjengelig i WISEflow når eksamen starter.

Blir besvarelsen min automatisk lagret?

 • Ved en FLOWmultieksamen blir besvarelsen din blir automatisk lagret, så lenge du er koblet til internett. 
 • Dersom du skriver besvarelsen din i et annet program (feks Word) må du passe på å lagre selv.

Hva skjer hvis jeg mister nett under en FLOWmulti eksamen?

 • Ikke lukk nettleseren når nettet er borte
 • Pass på å lagre lokalt med jevne mellomrom for ikke å miste noe av besvarelsen din. Det vil bli synlig en knapp oppe til høyre - 'lagre lokal kopi'
 • Når nett kommer tilbake vil nettleseren automatisk oppdatere mot WISEflow.
 • Ta kontakt med support hvis du ikke har nett når du skal levere.

Utvidet tid ved eksamen

 • Dersom du grunnet et tilretteleggingsbehov har fått innvilget utvidet eksamenstid, vil den ekstra tiden være registrert i WiseFlow systemet før eksamen, dvs. lagt til som tillegg til den ordinære eksamenstiden. Du trenger ikke å foreta deg noe mer.
 • NB: Dersom du har andre typer eksamen (ikke via WiseFlow) må du kontakte fakultetet for å få eksta tid ved din eksamen. 

Hvis du ønsker å trekke deg under eksamen/levere blankt

Hvis du ønsker å levere blankt, må du logge inn i WISEflow for å gjøre dette. Enten kan du trykke på 'lever blankt' knappen, eller last opp en blank fil som du leverer inn.
 
Blir du akutt syk under eksamen, og ønsker å trekke deg, skal du ikke levere inn noen besvarelse.

Support ved eksamen

Support tider
I eksamensperioden er support tilgjengelig mellom kl. 8.00-18.00. Før og etter eksamensperioden vil support være tilgjengelig mellom kl. 8.00-15.00.

WISEflow eksamen
Hvis du har spørsmål relatert til eksamen i det digitale eksamenssystemet WISEflow vennligst benytt skjema
Nettskjema for supporthenvendelse - gjelder henvendelser som ikke er relatert til PC og nettverk

PC og nettverk support
Spørsmål om din PC og/eller nettverk skal rettes til it@nmbu.no /tlf. 67230555

 

Published 1. April 2020 - 13:03 - Updated 18. september 2020 - 12:31