Digital eksamen - studentinformasjon

NMBU bruker eksamenssystemet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og vurdering.

Generelt - digital eksamen

Digital hjemmeeksamen via WISEflow

Husk:

 • FAQ Digital hjemmeeksamen 
 • Du må ha tilgang til stabilt nett
 • WISEflow anbefaler å bruke Chrome eller Firefox
 • Kjør en demoeksamen i WISEflow, så du vet hva du skal gjøre under eksamen
 • Logge inn i WISEflow med FEIDE (NMBU) brukernavn og passord
 • Finn emnet du skal ha eksamen i, eksamensoppgaven vil bli tilgjengelig når eksamen starter
 • Pass på at filen(e) du skal levere både er lastet opp og levert før eksamenstiden er ute
 • Du trenger ikke installere FLOWlock (eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin) ved hjemmeeksamen
 • Trenger du support under digital hjemmeeksamen vennligst benytt Skjema for studentsupport digital eksamen

Digital campusbasert eksamen via WISEflow

Digital eksamen ved NMBU gjennomføres på egen PC, og du er selv ansvarlig for å se at maskinen tilfredsstiller kravene, og at eksamensnettleseren er installert og fungerer før du møter opp til eksamen. 

Husk:

 • FAQ Digital eksamen på campus
 • Du kan se i StudentWeb hvorvidt eksamen i emnet gjennomføres digitalt.
 • Ta med egen PC/MAC til eksamen (med strømforsyning/lader) 
 • Husk ditt FEIDE brukernavn og passord
 • Innstaller FLOWlock (eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin) FØR eksamen 
 • Kjør en demoeksamen i WISEflow, så du vet hva du skal gjøre under eksamen
 • Gjør deg kjent med hvordan du finner eksamensoppgaven og funksjon for å sette inn bilder/tegninger
 • Du får kladdeark og ark til å tegne på under eksamen, ta med penn. Vi deler ikke ut oppgaveteksten på papir, med mindre emneansvarlig synes det er spesielt behov for det.

Buk av LOVDATA

I emner som har Lovdata som tillatt hjelpemiddel under eksamen, vil du ha tilgang til den digitale versjonen av Lovdata gjennom WISEflow. Du må ha ditt FEIDE brukernavn og passord for å logge inn på Lovdata under eksamen.

Hvis du ikke har egen PC

Dersom du ikke har PC eller din PC ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Søknadsfrist er 1. april for vårparallell og 1. november for høstparallell.

Informasjonsfilm om digital eksamen

Se gjerne vår informasjonsfilm om digital eksamen

Published 10. mars 2017 - 15:54 - Updated 11. desember 2020 - 10:35