Digital eksamen - studentinformasjon

NMBU bruker eksamenssystemet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og vurdering.

Generelt om digital eksamen

Digital hjemmeeksamen via WISEflow

Husk:

  • Du må ha tilgang til nett
  • Logge inn i WISEflow med FEIDE (NMBU) brukernavn og passord
  • Pass på at filen(e) du skal levere både er lastet opp og levert før eksamenstiden er ute

Du trenger ikke installere FLOWlock til en hjemmeeksamen

Gjennomfør gjerne en demoeksamen i WISEflow

Skjema for studentsupport digital eksamen

Digital skoleeksamen via WISEflow på Campus

Husk:

  • Ta med egen PC/MAC til eksamen (med strømforsyning/lader) 
  • Husk ditt FEIDE brukernavn og passord
  • Innstaller FLOWlock FØR eksamen 

(FLOWlock er eksamensnettleser, som må være installert på PC/MAC'en du skal bruke under eksamen. Denne sørger for at du ikke får tilgang til filer på lokal masin, eller hjelpemidler på nett under eksamen, der det ikke er tillatt)

  • Kjør demoeksamen i WISEflow, så du vet hva du skal gjøre under eksamen
  • Gjør deg kjent med hvordan du finner eksamensoppgaven og funksjon for å sette inn bilder/tegninger
  • Du får kladdeark og ark til å tegne på under eksamen, ta med penn

Du kan se i StudentWeb om eksamen din er digital.

Digital eksamen ved NMBU gjennomføres på egen PC, og du er selv ansvarlig for å se at maskinen tilfredsstiller kravene, og at eksamensnettleseren er installert og fungerer før du møter opp til eksamen. 

Fra våren 2019 vil vi ikke lenger dele ut oppgaveteksten på papir, med mindre emneansvarlig synes det er spesielt behov for det. Hvordan du finner oppgaveteksten i WISEflow er beskrevet i artikkelen Using FLOWlock tools and features.

Buk av LOVDATA

I emner som har Lovdata som tillatt hjelpemiddel under eksamen, vil du ha tilgang til den digitale versjonen av Lovdata gjennom WISEflow. Du må ha ditt FEIDE brukernavn og passord for å logge inn på Lovdata under eksamen.

For spørsmål om digital eksamen, send e-post til digitaleksamen@nmbu.no

Se gjerne vår informasjonsfilm om digital eksamen:

Hvis du ikke har egen PC

Dersom du ikke har PC eller din PC ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Søknadsfrist er 1. april for vårparallell og 1. november for høstparallell.

 

Published 10. mars 2017 - 15:54 - Updated 23. April 2020 - 11:05