Digital eksamen - studentinformasjon

NMBU bruker eksamenssystemet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og vurdering.

Generelt om digital eksamen

Digital hjemmeeksamen via WISEflow

Husk:

  • Du må ha tilgang til nett
  • Logge inn i WISEflow med FEIDE (NMBU) brukernavn og passord
  • Pass på at filen(e) du skal levere både er lastet opp og levert før eksamenstiden er ute

Du trenger ikke installere FLOWlock til en hjemmeeksamen

Gjennomfør gjerne en demoeksamen i WISEflow

Skjema for studentsupport digital eksamen

Digital skoleeksamen via WISEflow på Campus

Digital eksamen ved NMBU gjennomføres på egen PC, og du er selv ansvarlig for å se at maskinen tilfredsstiller kravene, og at eksamensnettleseren er installert og fungerer før du møter opp til eksamen. 

Husk:

  • Ta med egen PC/MAC til eksamen (med strømforsyning/lader) 
  • Husk ditt FEIDE brukernavn og passord
  • Innstaller FLOWlock FØR eksamen 
  • Kjør demoeksamen i WISEflow, så du vet hva du skal gjøre under eksamen
  • Gjør deg kjent med hvordan du finner eksamensoppgaven og funksjon for å sette inn bilder/tegninger
  • Du får kladdeark og ark til å tegne på under eksamen, ta med penn. Vi deler ikke ut oppgaveteksten på papir, med mindre emneansvarlig synes det er spesielt behov for det.
  • Du kan se i StudentWeb om eksamen din er digital.

Buk av LOVDATA

I emner som har Lovdata som tillatt hjelpemiddel under eksamen, vil du ha tilgang til den digitale versjonen av Lovdata gjennom WISEflow. Du må ha ditt FEIDE brukernavn og passord for å logge inn på Lovdata under eksamen.

Hvis du ikke har egen PC

Dersom du ikke har PC eller din PC ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Søknadsfrist er 1. april for vårparallell og 1. november for høstparallell.

 

 

 

Se gjerne vår informasjonsfilm om digital eksamen:

Published 10. mars 2017 - 15:54 - Updated 25. august 2020 - 15:03