Digital eksamen - studentinformasjon

NMBU bruker systemet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og digital vurdering.

Studenter

 

Du kan se i StudentWeb om eksamen din er digital.

Digital eksamen ved NMBU gjennomføres på egen PC. Du er selv ansvarlig for å se at maskinen tilfredsstiller kravene, og at eksamensnettleseren er installert og fungerer før du møter opp til eksamen. Vi anbefaler at du gjennomfører en demoeksamen i WISEflow før eksamen, for å gjøre deg kjent med systemet. 

Fra våren 2019 vil vi ikke lenger dele ut oppgaveteksten på papir, dersom ikke emneansvarlig synes det er spesielt behov for det. Hvordan du finner oppgaveteksten i WISEflow er beskrevet i artikkelen 'Using FLOWlock tools and features'.

 Husk:

  • Bærbar datamaskin (PC eller Mac) med Windows eller Mac OS. (Nettbrett kan ikke brukes, det er heller ikke mulig å benytte trådløs mus eller tastatur)
  • Maskinen må ha installert FLOWlock
  • Maskinen må fungere på NMBUs trådløse nettverk Eduroam
  • Ta med egen strømkabel/lader til din maskin.

Har ikke PC/Mac

Dersom du ikke har datamaskin eller din datamaskin ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Søknadsfrist er samme som frist for avmelding fra eksamen i vår- og høstparallell.

Tilrettelegging

Ved behov for tilrettelegging på digital eksamen, søker du om dette på vanlig måte.

WiseFlow har stavekontroll, men hvis du har behov for skrivestøtteprogram (LingDys eller TextPilot), må du søke om tilrettelegging, og må ta eksamen på en NMBU PC på datasal.

Sensur og tilbakemeldinger

Når besvarelsene blir vurdert i WISEflow, har sensor mulighet til å gi tilbakemeldinger i systemet. Det er derfor lurt å sjekke dette når sensuren er ferdig for emner det har vært digital eksamen.

For spørsmål om digital eksamen, send e-post til eksamen@nmbu.no

 

Published 10. mars 2017 - 15:54 - Updated 6. mai 2019 - 10:55