Digital eksamen - informasjon til sensorer

NMBU bruker det digitale eksamensverktøyet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og digital vurdering. Gjennom sensurverktøyet i WISEflow kan man blant annet legge inn kommentarer direkte i besvarelsene, og dele disse med medsensorer og/eller studenter. 

Sensor

Besvarelser i emner som har digital eksamen vil bli gjort tilgjengelig for sensorer digitalt via WISEflow, de vil ikke bli sendt på papir. 

Det finnes funksjoner i systemet for å laste ned besvarelsene om det er ønskelig.

Veiledning om sensorverktøyet, og hvordan man registrerer sensur i WISEflow på WISEflow sine supportsider.

Fordeling av besvarelser mellom flere sensorer

Både interne og eksterne sensorer får tilgang til besvarelsene i WISEflow. Dersom det er flere sensorer som deltar i sensurarbeidet, fordeles evt. besvarelsene i systemet, slik at sensorer får tilgang til de besvarelsene han/hun skal vurdere. Karakterene registreres i WISEflow, og man trenger ikke fylle ut vurderingsprotokoll fra FS.

Sensurskjema
Dersom ekstern sensor ikke er involvert i selve sensurarbeidet, men kun deltar i godkjenning av  eksamensoppgave og sensorveiledning eller ved sensurering av et tilfeldig utvalg, må vanlig sensurskjema fylles ut. Sensurskjema.

 

Kontakt studieavdelingen ved Kari Bauge eller Morten Petterson hvis du har spørsmål.

Published 15. mars 2017 - 12:56 - Updated 19. mars 2020 - 10:15