Varsling

Trakassering og kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold kan være brudd på lov, regler, interne retningslinjer og instrukser eller brudd på alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Det kan for eksempel være seksuell trakassering, mobbing, rusmisbruk, tyveri, økonomisk utroskap og diskriminering. Alle straffbare forhold skal meldes til politiet.

Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting.Trakassering kan både være enkelthendelser og  hendelser som skjer gjentatte ganger. Dersom det er en enkelthendelse må den være av en viss alvorlighetsgrad for at det faller inn under begrepet trakassering. Hvis de negative og krenkende handlingene derimot skjer systematisk og gjentas over tid, vil det heller dreie seg om mobbing, som er en form for trakassering.

Studenter ved NMBU skal ikke opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, mobbing eller andre former for trakassering i sin studiehverdag.

Hvis du opplever dette, er det ofte best om du klarer å si fra at hendelsen er uønsket med det samme. Det kan være vanskelig å si fra direkte, så her har du flere muligheter:

 • Gi respons skriftlig på sms, e-post eller lignende og ta vare på det.
 • Fortell det du har opplevd til en person du har tillit til så fort som mulig. Be den du snakker med skrive ned det du har fortalt.
 • Skriv ned hendelsen selv. Noter tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte. Ta vare på dokumentasjon, for eksempel sms, e-post, Facebook og Snapchat.
 • Søk hjelp og råd hos fastlegen din, SiÅSÅs helsestasjon for ungdom og studenter eller studentpresten (tlf.nr. 990 15 790).
 • Anmeld saken til politiet hvis du tror at det du har opplevd er straffbart.
 • Søk råd og veiledning fra studentombudet, (kontakt: studentombud@nmbu.no eller tlf. 928 65 818).
 • Ta kontakt med en NMBU-ansatt du har tillit til, slik at de kan bringe varselet ditt videre til dem som vet hvordan en slik sak skal følges opp ved NMBU. 
  Det kan være studieveileder, programansvarlig eller dekan.
  Studentenes informasjonstorg: Iben N. Andersen - iben.andersen@nmbu.no eller 97103845
  Studieavdelingen, sekretær i læringsmiljøutvalget: Bodil Norderval - bodil.norderval@nmbu.no eller 97179673
  Du kan også ta direkte kontakt med personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg mobil: 924 25 576, eller seniorrådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen Heidi Blom mobil: 974 15 697.

Uavhengig av din rolle bør kritikkverdige forhold varsles umiddelbart.

Du som student skal ikke oppleve negative konsekvenser som følge av at du varsler.

Mer informasjon

Les mer om hvordan trakassering håndteres ved NMBU og få råd, veiledning og kontaktinformasjon for å varsle om trakassering (du må logge deg på via Feide for å få tilgang).

Du kan også lese mer på sikresiden.no, hvor får du forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i akutte situasjoner som vold, trusler, brann, seksuell trakassering, førstehjelp mm..
 


Published 8. september 2015 - 15:02 - Updated 16. september 2021 - 13:04