Varsling av kritikkverdige forhold - for studenter

Er du utsatt for eller blitt kjent med noe du oppfatter som kritikkverdige forhold ved NMBU oppfordrer vi deg til å si ifra. Dersom du varsler, vil saken bli behandlet konfidensielt.

Varsling

Trakassering
Du kan melde ifra til NMBU om du opplever eller har opplevd trakassering, mobbing eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

Råd, veiledning og kontaktinformasjon for å varsle om trakassering.

Kritikkverdige forhold
Kritikkverdige forhold kan være brudd på lovregler, interne retningslinjer og instrukser eller brudd på alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Det kan for eksempel være seksuell trakassering, mobbing, rusmisbruk, tyveri, økonomisk utroskap og diskriminering. Alle straffbare forhold skal meldes til politiet.

NMBU vil i  2019 utbedre rutinene for varsling.

Har du opplevd kritikkverdige forhold ved NMBU, har du flere valgmuligheter:

  • Si fra til den det gjelder så fort som mulig - hvis du klarer.
  • Du kan også si fra skriftlig til den det gjelder.
  • Du kan også søke råd og veiledning fra studentombudet
  • Ta kontakt med en NMBU-ansatt/student du har tillit til og forklar situasjonen. Dette kan for eksempel være ansatte ved studentenes informasjonstorg, studieveileder, emneansvarlig, programansvarlig eller undervisningsleder. Er det vanskelig å gjøre det alene, ta med deg en venn eller medstudent.

Uavhengig av din rolle bør kritikkverdige forhold varsles umiddelbart. Du som student skal ikke oppleve negative konsekvenser som følge av at du varsler.


 


Published 8. september 2015 - 15:02 - Updated 27. mai 2019 - 10:02