Si fra om undervisning og studiekvalitet

NMBU skal kjennetegnes av høy studiekvalitet og skal arbeide for å heve kvaliteten på undervisning. For å få til dette kreves aktive og engasjerte studenter som bidrar med konstruktive tilbakemeldinger på undervisning, emner og studieprogram.

Undervisning

Enhver student skal gi sine tilbakemeldinger om undervisning, emne eller program direkte til underviser, emneansvarlig, programansvarlig eller institutt, og man ønsker at saker skal forsøkes å løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. 

Hvilke kanaler har du som student til å si fra

Det finnes både faste evalueringer og undersøkelser du som student kan benytte som kanal for å si fra om hva som er bra og hva som bør forbedres. Husk også å gi konstruktive tilbakemeldinger!

Emner, undervisning og veiledning

 • Svar på emneevaluering
 • Ta direkte kontakt med underviser/emneansvarlig/veileder og gå i dialog for å finne en god løsning
 • Kontakt studenttillitsvalgte og bruk studentdemokratiet på instituttet ved behov

Studieprogrammet ditt

 • Snakk med emneansvarlige eller programansvarlige eller ta saken opp i programråd/undervisningsutvalg
 • Benytt studenttillitsvalgte og studentrådet på instituttet
 • Delta i den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet - Studiebarometeret
 • Delta i trivselsundersøkelser og andre undersøkelser som NMBU gjennomfører
 • Gjennom årlig behandlingen og godkjenning av programrapportene på instituttet, kan studentene gi sine innspill til rapporten
 • Engasjer deg i den periodisk evaluering av program
 • Delta i kandidatundersøkelser etter at du er ferdig kandidat - her får du også gitt tilbakemelding på relevansen i ditt program

Om trivsel, fysisk og psykososialt læringsmiljø

 • Ta opp utfordringer knyttet til læringsmiljøet med de som er nærmest til å kunne gjøre noe med situasjonen
 • Alle nye studenter oppfordre til å svare på undersøkelsen etter fadderuka
 • Delta i trivselsundersøkelser
 • Melde fra om feil og mangler ved det fysiske og psykososiale miljøet
 • Meld fra om kritikkverdige forhold som kan ramme enkeltpersoner ved NMBU eller NMBU som virksomhet

Tilbakemelding på gjennomføring av eksamen

 • Hvordan opplever du som student din eksamen. Har du ris eller ros, synspunkter om hva som fungere bra eller dårlig? Da vil de som arbeider med planlegging og gjennomføring av eksamen gjerne høre fra deg. De er ikke tilstede i eksamenslokalet og er derfor avhengig av studentenes hjelp for å få vite om forhold relatert til eksamen.
 • Send e-post til eksamen

Hvis tilbakemeldinger ikke følges opp

Hvis det ikke har ført frem å ta saken opp med de det gjelder, med instituttet, meldt inn avvik via "meld avvik" eller app uten at saken har blitt fulgt opp eller saken har en slik karakter at dette er vanskelig, kan man velge å melde saken i avvikssystemet for studiekvalitet.

Skjema for melding av avvik studiekvaliet

Published 9. september 2015 - 10:55 - Updated 30. oktober 2017 - 12:27