Si fra om læringsmiljøet

Gi tilbakemelding dersom det er feil og mangler knyttet til det fysiske læringsmiljøet.

Fysisk læringsmiljø

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet
For eksempel skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur, dårlig inneklima eller problemer med lyd/akustikk. 

Feil og mangler på IKT-utstyr meldes til Datatjenesten

Dersom du har forsøkt å melde fra om avvik og mangler over uten at dette har blitt fulgt opp, kan det meldes fra om dette gjennom avvikssystemet for studiekvalitet: Skjema for melding av avvik i studiekvalitet

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 13. mars 2018 - 14:24