Si fra om læringsmiljøet

Gi tilbakemelding dersom det er feil og mangler knyttet til det fysiske læringsmiljøet.

Fysisk læringsmiljø

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet
For eksempel skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur, dårlig inneklima eller problemer med lyd/akustikk meldes inn via løsningen Lydia

Melde inn feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet via Lydia 
(PS: intern side, du må være NMBU-bruker for å benytte skjema)

Feil og mangler på IKT-utstyr
Slike feil meldes til IT 

Melde inn feil og mangler på IKT-utstyr via epost til IT

 

 

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 2. januar 2020 - 13:33