Fysisk læringsmiljø

Feil og manglar ved det fysiske læringsmiljøet

Til dømes skadar på inventar/bygg, dårleg reinhald, låg/høg temperatur, dårleg inneklima eller problem med lyd/akustikk blir meldt inn via løysinga Lydia.

Melde inn feil og manglar ved det fysiske læringsmiljøet via Lydia 
(PS: intern side, du må veraNMBU-brukar for å nytta skjema)

Feil og manglar på IKT-utstyr
Meld slike feil til IT 

Melde inn feil og manglar på IKT-utstyr via epost til IT

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 2. juli 2020 - 10:55