Si fra om læringsmiljøet

Gi tilbakemelding dersom det er feil og mangler knyttet til det fysiske læringsmiljøet.

Fysisk læringsmiljø

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet
For eksempel skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur, dårlig inneklima eller problemer med lyd/akustikk. 

Feil og mangler på IKT-utstyr meldes til Datatjenesten

Skjema for melding av avvik i studiekvalitet

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 6. juli 2018 - 11:13