Si fra om læringsmiljøet

Gi tilbakemelding dersom det er feil og mangler knyttet til det fysiske læringsmiljøet.

Fysisk læringsmiljø

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet
For eksempel skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur, dårlig inneklima eller problemer med lyd/akustikk meldes inn via løsningen Lydia PS: du må ha NMBU bruker og passord for benytte skjema. 
Melde inn feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet via Lydia (Intern side)

Feil og mangler på IKT-utstyr
Slike feil meldes til IT
Melde inn feil og mangler på IKT-utstyr via epost til IT

Aviksmelding
Dersom innmeldte feil og mangler ikke blir rettet, kan man sende inn en avviksmelding: 
Skjema for melding av avvik

 

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 27. mai 2019 - 10:00