Si fra om læringsmiljø

Læringsmiljø er alle faktorer som påvirker studentenes læring - det fysiske miljøet, det psykosiale læringsmiljøet og det organisatoriske læringsmiljøet.

Læringsmiljø

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet

Ved feil og mangler som kan ordes av teknisk avdeling, f.eks. skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur og dårlig inneklima, problemer med lyd, skal det sendes en behovsmelding i Lydia. Det er kun ansatte som kan sende inn slike meldinger, så kontakt instituttet. Det er også mulig å melde fra om feil og mangler på det fysiske læringsmiljøet gjennom NMBUs HMS-app eller nettsiden "Melde avvik" - siden er under bearbeiding.

Utfordringer knyttet til psykososialt læringsmiljø

Det psykososiale læringsmiljø er alle psykologiske og sosiale faktorer som påvirker din trivsel, helse og læring på studiestedet, og omfatter alt fra mellommenneskelig samspill, det sosiale miljøet, likebehandling, mobbing og trakassering. 

Problemer knyttet til det psykososiale læringsmiljøet bør forsøkes løses på lavest mulig nivå, og hovedregelen er å ta dette opp direkte med den det gjelder - om det er en medstudent, underviser, veileder eller andre. Dersom dette ikke fører frem eller er vanskelig, ta kontakt med studieveileder, Studentenes informasjonstorg, instituttleder eller studenttillitsvalgte. Dersom det er årsaker som gjør at det er vanskelig å ta dette opp  med noen, så kan du melde saken via Skjema for melding av avvik studiekvaliet.

Husk at helsestasjonen for ungdom on NMBU-studenter i Ås kan bidra med veiledning og hjelp ved mistrivsel, vanskelige tanker og følelser eller psykiske vansker:

Kontaktinformasjon Helsetasjon for unge og NMBU-studenter i Ås

Ved alvorlige eller kritikkverdige forhold, skal det sendes en varsling. Se mer på siden om kritikkverdige forhold.

Melde avvik i forhold til Helse, miljø eller sikkerhet (HMS) - uønskede hendelser, ulykker og nestenulykker:

Mer informasjon om å melde HMS-avvik

Hvis meldingene ikke følges opp:

Dersom du har forsøkt å melde fra om avvik og mangler uten at dette har blitt fulgt opp, kan det meldes fra om dette gjennom avvikssystemet for studiekvaliet. Dette skjemaet skal kun benyttes hvis man har forsøkt å løse problemet ved hjelp av andre kanaler først:
Skjema for melding av avvik studiekvaliet

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 30. oktober 2017 - 13:01