Sei ifrå om læringsmiljøet

Gi tilbakemelding dersom det er feil og manglar knytt til det fysiske læringsmiljøet.

Fysisk læringsmiljø

Feil og manglar ved det fysiske læringsmiljøet

Til dømes skadar på inventar/bygg, dårleg reinhald, låg/høg temperatur, dårleg inneklima eller problem med lyd/akustikk blir meldt inn via løysinga Lydia.

Melde inn feil og manglar ved det fysiske læringsmiljøet via Lydia 
(PS: intern side, du må veraNMBU-brukar for å nytta skjema)

Feil og manglar på IKT-utstyr
Meld slike feil til IT 

Melde inn feil og manglar på IKT-utstyr via epost til IT

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 2. juli 2020 - 10:55