Si fra om læringsmiljøet

Gi tilbakemelding dersom det er feil og mangler knyttet til det fysiske læringsmiljøet.

Fysisk læringsmiljø

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet  
For eksempel skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur, dårlig inneklima eller problemer med lyd/akustikk meldes inn via løsningen Lydia PS: du må ha NMBU bruker og passord for benytte skjema. 
Melde inn feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøe via Lydia

Feil og mangler på IKT-utstyr
Slike feil meldes til Datatjenesten
Melde inn feil og mangler på IKT-utstyr via epost til Datatjenesten

Aviksmelding
Dersom innmeldte feil og mangler ikke blir rettet, kan man sende inn en avviksmelding: 
Skjema for melding av avvik

 

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 1. April 2019 - 12:26