Fysisk læringsmiljø

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet

Ved for eksempel skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur, dårlig inneklima eller problem med lyd/akustikk blir meldt inn til eiendomsavdelingen. På sikt skal alle henvendelser om manger/skader meldes inn til eiendomsavdelingen via NMBU-hjelp. Her finner du informasjon om midlertidig ordning for innmelding av mangler.

Feil og manglar på IKT-utstyr
Meld slike feil til IT via NMBU-hjelp

 

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 25. januar 2022 - 16:36