Si fra om læringsmiljø

Universitetet ønsker å få tilbakemeldinger dersom det er feil og mangler knyttet til det fysiske læringsmijøet.

Læringsmiljø

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet

Ved feil og mangler på bygninger som hører under NMBUs eiendomsavdeling, skal det sendes en behovsmelding via Lydia. Dette kan for eksempel være skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur, dårlig inneklima eller problemer med lyd/akustikk. Inntil videre er det kun ansatte som kan sende inn slike meldinger, så kontakt fakultetet. Feil og mangler på IKT-utstyr kan meldes inn til Datatjenesten

Hvis meldingene ikke følges opp:

Dersom du har forsøkt å melde fra om avvik og mangler uten at dette har blitt fulgt opp, kan det meldes fra om dette gjennom avvikssystemet for studiekvalitet. Dette skjemaet skal kun benyttes hvis man har forsøkt å løse problemet ved hjelp av andre kanaler først:
Skjema for melding av avvik

Published 8. september 2015 - 12:49 - Updated 22. February 2018 - 9:47