Melde HMS-avvik som student

Uønskede hendelser, ulykker og farlige situasjoner som skjer på universitetet i tillegg til læringsmiljø som ikke er i overensstemmelsen med lover, forskrifter og NMBUs egen målsetning på området skal meldes inn via egen nettside eller en nyutviklet app du kan lese mer om her.

HMS

Melde avvik i forhold til Helse, miljø eller sikkerhet (HMS):

Studenter kan melde avvik gjennom HMS-app utviklet for NMBU eller via nettsiden "Melde avik" som ligger under HMS-sidene.
Denne kanalen benytter du hvis du skal melde fra om uønskede hendelser, ulykker eller nesteulykker, farlige situasjoner, regelbrudd

F.eks:

når det oppstår skade på mennesker, materiell eller miljø,
ved manglende verneinnretninger
opplæringsmiljøet ikke er i overrensstemmelse med lover og forskrifter
maglende universell utforming

Du kan også gi forslag til forbedringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet gjennom denne.

  • App  lastes ned fra "app store" og er tilgengelig på windows, android og iphone/ipad plattform.
    Søk på NMBU og last ned.
    Appen gir deg også alle viktige telefonnummer

  • Nettside "HMS", "Melde avvik" - siden er under bearbeiding

Kopi av det innsendte skjemaet lagres i arkivsystemet. Du er ikke anonym når du melder inn en sak. Du skal være trygg på at avviket du sender inn følges opp.

Hvis meldingene ikke følges opp:

Dersom du har forsøkt å melde fra om avvik og mangler uten at dette har blitt fulgt opp, kan det meldes fra om dette gjennom avvikssystemet for studiekvaliet. Dette skjemaet skal kun benyttes hvis man har forsøkt å løse problemet ved hjelp av andre kanaler først:

Skjema for melding av avvik studiekvaliet

Published 11. august 2015 - 11:24 - Updated 30. oktober 2017 - 13:00