Melde HMS-avvik som student

Uønskede hendelser, ulykker og farlige situasjoner som skjer på universitetet i tillegg til læringsmiljø som ikke er i overensstemmelsen med lover, forskrifter og NMBUs egen målsetning på området skal meldes inn via eget skjema.

HMS

Uønskede hendelser, ulykker eller nesteulykker, farlige situasjoner, regelbrudd skal meldes inn som avvik, eksempelvis

  • hvis det oppstår skade på mennesker, materiell eller miljø,
  • ved manglende verneinnretninger
  • opplæringsmiljøet ikke er i overrensstemmelse med lover og forskrifter
  • manglende universell utforming

NMBU vil i løpet av våren 2018 opprette et nytt system for varlig av avvik. Inntil videre kan du melde inn HMS-avvik her:  "Melde avvik HMS

Skjema kan også benyttes hvis man vil gi forslag til forbedringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Kopi av det innsendte skjemaet lagres i arkivsystemet. Du er ikke anonym når du melder inn en sak, men du kan være trygg på at avviket du sender inn følges opp.

Hvis meldingene ikke følges opp:

Dersom du har forsøkt å melde fra om avvik uten at dette har blitt fulgt opp, kan det meldes fra om dette gjennom avvikssystemet for studiekvaliet. Dette skjemaet skal kun benyttes hvis man har forsøkt å løse problemet ved hjelp av andre kanaler først.

Skjema for melding av avvik

Published 11. august 2015 - 11:24 - Updated 22. February 2018 - 9:32