Melde HMS-avvik som student

Uønskede hendelser, ulykker eller nesteulykker, farlige situasjoner, regelbrudd skal meldes inn som avvik via dette skjema:

Avviksskjema HMS

HMS

Eksempler på avvik:

  • Hvis det oppstår skade på mennesker, materiell eller miljø,
  • Ved manglende verneinnretninger
  • Hvis opplæringsmiljøet ikke er i overrensstemmelse med lover og forskrifter
  • Brudd eller avvik på krav knyttet til universell utforming

Skjema kan også benyttes hvis man vil gi forslag til forbedringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Kopi av det innsendte skjemaet lagres i arkivsystemet. Du er ikke anonym når du melder inn en sak, men du kan være trygg på at avviket du sender inn følges opp.

 

Published 11. august 2015 - 11:24 - Updated 1. April 2019 - 10:41