Avviksmelding for læringsmiljø

Dersom du har forsøkt å melde fra om avvik og mangler uten at dette har blitt fulgt opp, kan det meldes fra om dette gjennom avvikssystemet for studiekvaliet.

Avviksskjema studiekvalitet

Det er viktig å være klar over at saken først skal forsøkes å løses gjennom andre kanaler, og at det først er når man ikke når frem med dette at man melder avvik gjennom dette skjema. Når det kommer til saker som angår undervisning og kvalitet i emner eller program skal dette tas på laves mulig nivå. Det vil si at man forsøker å løse saken gjennom emneansvarlig, underviser, programansvarlig, via studenttillitsvalgte osv. Du kan også benytte HMS-app eller siden "Melde avvik" til å melde mangler og feil i bygg eller rom.

Skjema for å melde avvik på læringsmiljø som ikke har blitt løst: Avvikssystem for studiekvalitet (skjema)

Når skjemaet sendes inn vil du motta en kopi av det innsendte skjemaet til mail-adressen du oppga. Skjemaet sendes til arkivet og sekretær for læringsmiljøutvalget vil være mottaker av saken og videresende avviket til rette mottaker.

NB! Du er ikke anonym når du melder avviket, men saken vil bli behandlet konfidensielt.

Published 22. november 2016 - 13:35 - Updated 22. november 2016 - 13:58