Spenstige forslag til utvikling av Campus øst

Av Mette Risbråthe

Campus Øst
Campus ØstFoto: Tommy Normann

NMBU har invitert to av landets fremste arkitektfirmaer med samarbeidspartnere til å gi oss en vurdering av hvilke muligheter som ligger på Campus øst i årene fremover.

De ble bedt om å ta med seg perspektiver fra bærekraftig eiendomsutvikling frem mot 2040. Utvikling av dette området er en del av en langsiktig campusplan.

Mulighetsstudiene danner et grunnlag for å invitere inn næringsliv, samarbeidspartnere og eiendomsutviklere, og beskriver hva som skal til for å nå målene for utvikling av området. 

Her kan du se mulighetsstudiene 

Publisert - Oppdatert

Del på