Oppdrag og konsulenttjenester

Forskningsavdelingen og NMBUs TTO kontor (Ard Innovasjon AS) kan bistå med å komme i kontakt med fagmiljøene ved fakultetene, innen:

1. Oppdragsforskning

2. Salg av konsulenttjenester

3. Leie av lokaler

Published 27. mars 2018 - 13:55 - Updated 12. juli 2018 - 10:18