Kontakt med studenter

Studentkontakt

Foto
Shutterstock

Karrieresenteret ved NMBU og Næringslivsutvalget samarbeider for å bedre overgang mellom studier og arbeid for våre studenter. Karrieresenteret tilbyr kurs og veiledning for studentene og samarbeider med næringsliv blant annet om å gjøre stillinger kjent.
Næringslivsutvalget arrangerer karrieredager ved universitetet og er bindeledd mot linjeforeningene. Linjeforeningene arrangerer sosiale og faglige arrangementer for studenter, blant annet bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk.