Samarbeid

Samarbeid med samfunn og næringsliv

.

I tillegg til studier og forskning tilbyr NMBU samarbeid om en rekke tjenester for samfunn og næringsliv.