Rekruttering og opprykk i vitenskapelig stillinger ved NMBU

Av Solveig Fossum-Raunehaug

Her finner du regler og retningslinjer knyttet til ansettelse og opprykk i vitenskapelige stillinger ved NMBU. Vitenskapelige stillinger er stipendiat/ ph.d.-kandidat, postdoktor, vitenskapelig assistent, spesialistkandidat, førsteamanuensis, professor, dosent og andre undervisning- og forskerstillinger. 

Publisert - Oppdatert

Del på