Presentasjoner fra PlanCoast-prosjektet til nedlasting

  • Et kjernepunkt i prosjektet er å kople samfunnsvitenskapelige og juridiske perspektiver for å kaste nytt lys over muligheter og barrierer for å oppnå en integrert forvaltning og planlegging av kystsonen.
    Foto
    www.shutterstock.com

Her kan du lese og laste ned høringsinnspill og relevante presentasjoner som er brukt i forbindelse med PlanCoast-prosjektet.

Presentasjoner fra PlanCoast-prosjektet til nedlasting

Forskningsprosjektet PlanCoast undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.

Published 21. desember 2016 - 11:40 - Updated 17. oktober 2019 - 10:46