Presentasjoner fra PlanCoast-prosjektet til nedlasting

Forskningsprosjektet PlanCoast undersøker rammevilkårene for en helhetlig forvaltning av arealer og ressurser i kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå.

Published 21. desember 2016 - 11:40 - Updated 17. oktober 2019 - 10:46