Dokumentasjon og utvikling av pedagogisk praksis på EIK Lab

Dokumentasjon og utvikling av pedagogisk praksis på EIK Lab

PhD-prosjektets objekt – pedagogisk praksis i EIK Lab - som er et godt eksempel på en nedenfra og opp pedagogisk innovasjon som svarer opp studentenes interesser og arbeidslivets behov.

prosjekt

Om/Mål
Mål

Målet med prosjektet er å bidra til en bedre felles forståelse av og utvikling av pedagogisk praksis med mål om å øke studentenes arbeidslivsrelevans gjennom aksjonsforskning

Mer om prosjektet

Etablert som en uformell og løst strukturert makerspace og har utviklet seg til å bli et engasjerende miljø for å utvikle studentinnovasjoner. På grunn av de uformelle, sporadiske og extracurricular egenskapene ved EIK Lab er en stor del av den gjeldende praksisen udokumentert og ikke formalisert.