HUNT Én Helse

HUNT Én Helse

Barn og hund

HUNT Én helse har sitt utgangspunkt i en parallell innsamling av avføringsprøver fra dyr og deltakere i HUNT 4 i perioden 2017-2019. Prøvene blir analysert med moderne sekvenseringsteknologi for å studere sammenhenger mellom menneskers og dyrs helse.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Prosjektet har egen nettside.