NMBU bærekraftsarena: TOWARDS - Mot bærekraftige byer og lokalsamfunn

NMBU bærekraftsarena: TOWARDS - Mot bærekraftige byer og lokalsamfunn

Västre Hamnen, Malmö, Sweden

Arenaen som jobber for bærekraftige byer og lokalsamfunn vil utforske lokale transformasjoner i møte med globale utfordringer. Prosjektet er også kjent som «TOWARDS».

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Prosjektet er en del av NMBUs bærekraftsarenaer 2021- 2024

Klikk her for mer informasjon på engelsk

TOWARDS støtter transformasjonen av byer og lokalsamfunn mot en sosialt rettferdig og bærekraftig fremtid. Komplekse globale utfordringer som klimaendringer, COVID-19 og rask urbanisering, har tydeliggjort de dypere helse- og livskvalitetsdimensjonene ved bærekraftig utvikling, inkludert sosial tilhørighet, hverdagslig interaksjon og miljøkvaliteten i lokale omgivelser.

Illustrasjon
Foto
Illustrasjon

Mål

TOWARDS fremmer tverrfaglig samlæring om transformasjoner mot bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn, gjennom:

  • Piloteksperimenter med grønne teknologier og naturbaserte løsninger der mennesker lever livene sine.
  • Undersøke beste praksis i forhold til rettferdighet og etiske dilemmaer for å fremme helse, trivsel og miljømessige kvaliteter i lokalsamfunn
  • Utforske nye former for politikk og planlegging som kreves for å styre bærekraftige transformasjoner

Gjennom disse eksperimentene og analysene belyser vi utviklingsmotsetningene og dilemmaene som ligger i bærekraftsendringene. Innovasjon for å støtte lokale transformasjoner krever også en endring i hvordan vi forsker og underviser, inkludert en nærmere integrering av forskning, utdanning og offentlig engasjement. For dette formålet fungerer TOWARDS som en tenketank som åpner opp for diskusjon mellom forskere, studenter, sivilsamfunn og offentlige og private aktører.

Mer om prosjektet

Bærekraftsarenaen TOWARDS inkluderer:

Masterstipendet

TOWARDS lyser ut 6 stipender hvert år på opptil 8.000 kroner per stipend til reiseutgifter, oppholdsutgifterm, kurs eller konferanseavgift etc. for studenter som skriver en MSc oppgave ved NMBU. Det deles ut midler to ganger per år tilhørende fagområder som knytter seg til transformasjon mot bærekraftige lokalsamfunn, mer spesifikt til temaene; grønne teknologier, sosial rettferdighet og helse, der folk lever livene sine.

Les mer på nmbu.no. Spørsmål? Ta kontakt med pauline.rutten@nmbu.no

Masterprosjekt Lillestrøm

TOWARDS arrangerer en tverrfaglig masterclass i 2023 for å få større innsikt i bredden av bærekraftsutfordringer på tvers av fagområder. Masterclass undersøker transformasjon i Lillestrøm, og omfatter masteroppgaver (individuelle eller i gruppe) som analyserer bærekraftsutfordringer ved å se på grønn teknologi, sosial rettferdighet og helse, eller der folk lever livene sine.

Mer informasjon:  tverrfaglig_masterprosjekt.pdf

Seminarer

Towards fungerer som en tenketank for å lage plass for debatt mellom forsker, studenter, sivilsamfunn og offentlig eller privat sektor. Seminarene legger til rette for diskusjon på tvers av sektorer og disipliner og gir plass for innovativ tenkning knyttet til lokale transformasjoner.

Vil du være med på et seminar? Sjekk vår nyhets-og funnside eller kontakt pauline.rutten@nmbu.no

NMBU Bærekraftsarena TOWARDS
Foto
Illustrasjon