NMBU bærekraftsarena: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

NMBU bærekraftsarena: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Västre Hamnen, Malmö, Sweden

Arenaen som jobber for bærekraftige byer og lokalsamfunn vil utforske lokale transformasjoner i møte med globale utfordringer. Prosjektet er også kjent som «TOWARDS».

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Prosjektet er en del av NMBUs bærekraftsarenaer 2021- 2024

TOWARDS støtter transformasjonen av byer og lokalsamfunn mot en sosialt rettferdig og bærekraftig fremtid. Komplekse globale utfordringer som klimaendringer, COVID-19 og rask urbanisering, har tydeliggjort de dypere helse- og livskvalitetsdimensjonene ved bærekraftig utvikling, inkludert sosial tilhørighet, hverdagslig interaksjon og miljøkvaliteten i lokale omgivelser.

Illustrasjon
Foto
Illustrasjon

Mål

TOWARDS fremmer tverrfaglig samlæring om transformasjoner mot bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn, gjennom:

  • Piloteksperimenter med grønne teknologier og naturbaserte løsninger der mennesker lever livene sine.
  • Undersøke beste praksis i forhold til rettferdighet og etiske dilemmaer for å fremme helse, trivsel og miljømessige kvaliteter i lokalsamfunn
  • Utforske nye former for politikk og planlegging som kreves for å styre bærekraftige transformasjoner

Gjennom disse eksperimentene og analysene belyser vi utviklingsmotsetningene og dilemmaene som ligger i bærekraftsendringene. Innovasjon for å støtte lokale transformasjoner krever også en endring i hvordan vi forsker og underviser, inkludert en nærmere integrering av forskning, utdanning og offentlig engasjement. For dette formålet fungerer TOWARDS som en tenketank som åpner opp for diskusjon mellom forskere, studenter, sivilsamfunn og offentlige og private aktører.

Aktiviteter er empirisk forankret i 5 eksisterende forsknings- og utdanningsprosjekter. Disse utvikler tverrfaglige forskningsspørsmål i grensesnittet mellom lokalt levde erfaringer og globale komplekse utfordringer. Eksperimentering med blågrønn infrastruktur (flerfunksjonelle naturbaserte løsninger) utføres av Norges Landskapslaboratorium NMBU og utvides til et sted i Viken fylkeskommune. I tillegg er komparative og globale perspektiver belyst på et arktisk sted (Nikel, Russland), et område i Asia (Katmandu, Nepal) og et område i Afrika (Kitui, Kenya). Feltbesøk og -møter knyttet til disse prosjektene, danner et kunnskapsgrunnlag og en dialogplattform for tverrfaglig innovativ forskning og utdanning.

Mer om prosjektet

Bærekraftsarenaen TOWARDS vil inkludere:

Forskning:

  • Forbedret tverrfaglig forskning og tverrfakultets samarbeid, noe som fører til tidsskriftartikler (f.eks. et spesialnummer av Lancet Planetary Health)
  • Metodisk rammeverk for å analysere viktige motsetninger og dilemmaer i praksis for å fremme bærekraftige transformasjoner
  • Innovativ planlegging av teknologiske, naturbaserte pilotprosjekter
  • Engasjere nasjonale og internasjonale vitenskapspolitiske nettverk inkludert akademiske, offentlige, private og andre aktører i sivilsamfunnet, samt øke kapasiteten på bærekraftige endringer i byer og lokalsamfunn
  • Forbedre forskningsinfrastrukturen, utvide med flere eksperimenter i Landskapslaboratoriet og innlemme Landskapslaboratoriet bedre med forskningsmiljøene på tvers av NMBU
  • Utarbeide minimum en større forskningssøknad (EU, CAS) innen prosjektets slutt og 1-2 NFR-forskningssøknader per år.

Utdannelse:

Etablere et tverrfaglig forum for PhD utdanning og postdoktorer på tvers av fakulteter.