Presisjonsskogbruk for bedre ressursutnyttelse og redusert råte i norske skoger (PRECISION)

Presisjonsskogbruk for bedre ressursutnyttelse og redusert råte i norske skoger (PRECISION)

Rotråte

Soppen rotkjuke angriper grantrær, og fører hvert år til store tap for den norske skogindustrien. I dette prosjektet skal vi bruke digitale data fra hogstmaskiner, satellitter, fly og droner til å utvikle metoder som kan begrense smittespredning.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Prosjektet PRECISION skal bidra til å redusere dette. PRECISION er et samarbeidsprosjekt mellom følgende organisasjoner:

 • Allskog 
 • AT skog
 • Fondazione Edmund Mach, Italia
 • Glommen Mjøsen Skog
 • Gundersen &  Løken AS
 • NIBIO (koordinator)
 • NMBU
 • Norskog
 • Norges Skogeierforbund
 • Terratec
 • Skogkurs
 • Swedish University of Agricultural Sciences; Sverige
 • Viken skog
 • Umeå University, Sverige
 • University of Eastern Finland, Finland
 • University of Freiburg, Tyskland
Mål
 • Hovedmålet med prosjektet er å redusere tapene rotråte medfører ved hjelp av et presisjonsskogbruk. 
Mer om prosjektet

Et presisjonsskogbruk kan defineres som planlegging og gjennomføring av en stedstilpasset skogbehandling og tiltak for å forbedre virkekvaliteten og virkeutnyttelsen og dermed økt profitt. I PRECISION vil vi benytte teknologi og analyseverktøy for å utvikle og støtte en stedstilpasset skogbehandling. Vi skal bruke hogsmaskiner til å samle inn data i forbindelse med hogst. Prosjektet skal utvikle metoder slik at data fra avvirkninger skal kunne kobles med råtedata for å skaffe mer informasjon om den biologiske utbredelsen og spredningen av rotråte. Basert på data fra hogstmaskinen, fly og satellitter, samt ny kunnskap om rotråte, skal vi utvikle modeller for råteutbredelse. De økonomiske konsekvensene i verdikjeden skal også analyseres.