HUNT En Helse

HUNT En Helse

HUNT Én Helse er et underprosjekt under Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

HUNT Én Helse er et underprosjekt av HUNT4, et samarbeidsprosjekt mellom HUNT/ NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet. Prosjektet har som hovedformål å undersøke hvordan menneskers og dyrs helse og livsstil påvirker hverandre, samt øke vår kunnskap om spesifikke sykdommer der forholdet mellom mennesker og dyr er viktig.

Mål

Prosjektet har tatt utgangspunkt i innsamling av avføringsprøver fra dyr som hærer til deltakere i HUNT 4. Prøvene skal undersøkes med moderne teknologi ved å kartlegge alle mikrobielle gener som finnes i prøvene. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende undersøkelses av avføringsprøver fra mennesker i HUNT4. Slik kan vi bidra til å forstå hvordan mikrobesamfunnet hos dyr spiller sammen med mikrobesamfunnet hos mennesker og i miljøet. 

Mer om prosjektet