HUNT En Helse

HUNT En Helse

HUNT Én Helse er et underprosjekt under Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

HUNT Én Helse er et underprosjekt av HUNT4, et samarbeidsprosjekt mellom HUNT/ NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet. Prosjektet ble etablert i 2017 og har som hovedformål å undersøke hvordan menneskers og dyrs helse og livsstil påvirker hverandre, samt øke vår kunnskap om spesifikke sykdommer der forholdet mellom mennesker og dyr er viktig.

 

Mere informasjon om prosjektet finnes på en egen web-side her