Sunnere storfekjøtt

Sunnere storfekjøtt

Dette prosjektet har fokus på sammenhengen mellom rødt kjøtt og kreftrisiko. Hovedmålet er å utvikle et sunnere storfekjøtt.

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av tykktarmkreft. Det har lenge vært kjent at rødt kjøtt er en av årsakene til utvikling av denne kreftformen, selv om den kreftfremkallende effekten er ukjent.

Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det avlet frem en ny type mus som spontant utvikler alle stadier av kreft i tykktarmen, og celleforandringene som oppstår er identisk med de som er bekrevet ved samme kreftform hos mennesker. Disse musene er svært følsomme for kreftfremkallende stoffer som virker i tykktarmen, og egner seg godt til å teste effekter av ulike kjøttkomponenter og kokt kjøtt i dette prosjektet.

En hypotese om at hemjern i kjøtt øker forekomsten av tykktarmskreft er allerede testet ved at musene fikk fôr som inneholdt hemjern og nitritt. Hemjern frakter oksygen rundt i kroppen og nitritt tilsettes enkelte pølser som konserveringsmiddel. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom hemjern og økt forekomst av tykktarmskreft. Hemjernet så i stedet ut til å hemme kreftprosessen.

En annen hypotese om at kreftfremkallende stoffer dannes ved varmebehandling, skal nå testes på musene. Eventuelle kreftfremkallende effekter av kokt rødt kjøtt av storfe og svin vil så bli sammenlignet med effekter av kokt kylling og laks. Slik forventes det å finne ut om rødt kjøtt skiller seg ut fra de kjøttypene som ikke er regnet som kreftfremkallende.

"Sunnere storfekjøtt" består også av fordøyelsesforsøk med kjøtt hos Nofima, innsamling av oppdaterte nasjonale tall for næringsinnholdet i storfekjøtt og fôringsforsøk på storfe.

Prosjektets engelske tittel:
Identification of the healthiest beef meat.