Oppdrett av verpehøner: Utvikling av metoder som ivaretar velferd og produktivitet

Oppdrett av verpehøner: Utvikling av metoder som ivaretar velferd og produktivitet

Dette prosjektet vil bidra med ny kunnskap om hvilken betydning ulike oppdrettsmetoder har for kognitiv, emosjonell og fysiologisk utvikling hos verpehøner.

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet
Hovedmålet med prosjektet er å utvikle metoder for oppdrett av robuste verpehøns som er bedre tilpasset en tilværelse i aviarier (frittgående drift) og bur med innredning.


Prosjektet er delt inn i fem studier:

  1. Bekrive problemer og oppdrettsrelaterte risikofaktorer for redusert velferd og produktivitet hos verpehøner
  2. Teste hvilken effekt oppdrett i bur og aviarer har på dyrevelferden etter ovrføring til bur for verpehøns
  3. Teste effekten av frykt- og stressreduserende behandling på livkyllinger gjennom oppdrett i aviarer
  4. Teste hvilken effekt forbedring av oppdrettsomgivelsene har på kognitiv evne, resursutnyttelse og fjærplukking
  5. Studere underliggende neurofysiologiske og epigenetiske prosesser i eksperimentelle studier


Prosjektets engelske tittel:

Rearing laying hens: Development of optimal methods that safeguard welfare and productivity

Mer om prosjektet hos Animal Welfare Research Group, Poultry welfare