Economic Efficiency and Distribution - Analyserer av teknisk effektivitet innen dagens forvaltningsregime.

Economic Efficiency and Distribution - Analyserer av teknisk effektivitet innen dagens forvaltningsregime.

Prosjektet analyserer teknisk effektivitet innen dagens forvaltningsregime.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Norske fiskerier regnes som en lukket og strengt regulert sektor. Tildeling kobles til ulike teknologiske tilpasninger. De teknologiske tilpasningene generer ulike nivåer av (in-)effektivitet. Prosjektet analyserer teknisk effektivitet innen dagens forvaltningsregime.