Prosjekter

Forskningsprosjekter ved NMBU

Illustrasjon til forskningsavdelingens sider

Nyeste prosjekter

Hva driver katten din med?

1. september 2018 til 31. august 2020

Katten er et populært husdyr, men vi vet lite om hva den gjør når den er utendørs. I samarbeid med barnefamilier skal vi GPS-merke kattene deres og...

Flaggermus i Norge. Felles innsats for å fylle viktige kunnskapshull - SCANDBAT

1. juli 2016 til 31. mars 2019

Ved hjelp av radiosendere og laserscanning skal forskerne finne ut hvor norske flaggermus lever livene sine.

Kartlegging av naturskog gjennom bruk av fjernmåling

1. januar 2017 til 31. desember 2018

40% av Norge er dekket av skog. Det er en naturtype med stor variasjon i struktur og livsmiljø, og med et stort mangfold av arter. NMBU har utviklet...

Universitetsskoler

1. oktober 2017 til 31. desember 2021

Høsten 2018 inngikk NMBU og Akershus fylkeskommune en avtale om samarbeid mellom universitetet og fire videregående skoler - Frogn, Hvam, Ski og Ås.

NMBUs lærerutdanning med i ny satsning på skolebasert kompetanseutvikling

2. mars 2018 til 31. desember 2021

Regjeringen endrer modellen for etterutdanning av lærere. Nå skal skoleeiere inngå partnerskap med universitet- og høgskolesektoren og sammen søke om...

Grisefine lunger - en målrettet og samlet innsats for bekjempelse av luftveissykdom hos gris i Norge.

1. januar 2017 til 1. juni 2021

Vi trenger mer kunnskap om forekomsten av smittestoffene og relevante risikofaktorer for nå målet om å komme frem til korrekte forebyggende tiltak,...

Se alle prosjekter

For NMBU-forskere (krever innlogging):
- Legg til prosjekt

Sider