Nyheter fra HUNT Én Helse

Prosjektet har ferie til august! God sommer!☼ /

30.06.21

DAK-løsningen er nå operativ og prosjekter har mulighet å søke om tilgang til data via egen link (se separat webside om dette).

15.06.21

På styringsgruppemøte 15.6.21 er det gjort følgende endringer:

Eystein Skjerve er blitt erstattet med Ann-Katrin Llarena og Sabrina Rodriguez-Campos (vara) i prosjektgruppen.

Merete Hofshagen har blitt erstattet med Arne Holst-Jensen (Veterinærinstituttet).

Published 30. juni 2021 - 14:27 - Updated 10. september 2021 - 0:54