Nyheter fra HUNT Én helse

11.2.21

På styringsgruppemøte 11.2.21 ble det gjort noen endringer i styringen av prosjektet:

  • Prosjektgrupa: Øivind Øines (Veterinærinstituttet, leder)), Kristian Hveen (NTNU/ HUNT) og Eystein Skjerve (NMBU)
  • Styringsgruppa: Trine L'Abèe-Lund (NMBU, leder), Merete Hofshagen (Veterinærinstituttet) og Kirsti Kvaløy (NTNU/ HUNT). 

11.2.21

Alle prøver er nå sendt til sekvensering, og vi nærmer oss første hovedmilepæl for prosjektet - tilgjengeliggjøring av sekvensdata for avføringsprøvene. Det er forøvrig styringsgruppemøte 11.2 der planer for videre drift av prosjektet skal diskuteres.

15.1.21

Vi nærmer oss nå resultater fra sekvensering av prøvene fra primærundersøkelsen. Vi har gått gjennom en del av de sekvensene vi har mottatt og har vist at prøvene fungerer. Ved nyttår 2021 er ca. halvparten av prøvene under sekvensering.

Med en tilleggsbevilgning som vi på slutten av 2020 fikk fra LMD kan vi nå også gjennomføre sekvensering av alle prøvene som er samla inn. 

Published 6. november 2020 - 10:02 - Updated 22. February 2021 - 13:50