HUNT En helse

HUNT Én Helse

Barn og hund

Prosjektet HUNT- Én helse er et samarbeid mellom NMBU, Veterinærinstituttet og NTNU. Prosjekt ledes av Veterinærinstituttet og er et underprosjekt til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, under HUNT4

 

Tidsramme:

Første del av prosjektet (etableringsfasen):  26. august 2017 til 31.12.2020. Driftsperiode: 1.1.2021-

Finansieringskilder:

Finansiell hovedstøtte har vært fra Landbruks og Matdepartementet, sammen med Norges Forskningsråd. I tillegg har samt Nord Trøndelag Fylkeskommune, Mattilsynet, Animalia, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag bidratt, delvis med pengestøtte og delvis med arbeidskraft og annen støtte.

 

Kontaktinformasjon:

Øivind Øines (Veterinærinstituttet, prosjektleder), Kristian Hveem (NTNU/ HUNT), Ann-Katrin Llarena (NMBU) / Sabrina Rodriguez-Campos (NMBU)