Conor har fått gode hjelpere i Kutrivsel prosjektet!

7. september

Nå er vi i gang med andre runde i prosjektet Kutrivsel, og denne høsten får Conor hjelp av seniorforsker Kristian Ellingsen-Dalskau ved veterinærinstiuttet, prosjektleder Camilla Kielland og masterstudent i husdyrvitenskap, Anna Vøien Aaby. I august har de alle fått opplæring av Conor og er klare til å besøke melkekuprodusenter! I vår var det Randi Garmo og Stine Kischel fra TINE som fikk opplæring, og som hjalp til med besetningsbesøk. Randi skal være med i høst også.

Seniorforsker Kristian Ellingsen-Dalskau og prosjektleder Camilla Kielland.

Foto
Camilla Kielland


Anna Vøien Aaby

Foto
Privat

Stipendiat Conor Barry

Foto
Conor Barry

 

Relatert innhold

WelCow/Kutrivsel: Bedre dyrevelferden i storfebesetninger

1. mai 2020 til 31. desember 2024

God dyrevelferd er viktig. I Norge er den sikret og regulert, men vi trenger likevel økt kunnskap om status for dyrevelferden hos husdyr. Prosjektet...

Published 10. september 2021 - 12:19 - Updated 18. september 2021 - 13:11