Oversikt over gulrustraser i Norge

En viktig aktivitet i HVETERUST-prosjektet er å overvåke gulrustpopulasjonen i Norge. Hvert år samler vi inn bladprøver med gulrustsmitte fra hvetedyrkingsområdene på Østlandet som blir analysert av "Global Rust Reference Center" på Århus Universitet i Danmark. Prøver har vært samlet inn siden 2014 og viser at "Warrior-" er den vanligste gulrustrasen på hvete i Norge. En oversikt ble presentert på konferansen KORN2021 i Februar. Presentasjonen kan lastes ned her

Relatert innhold

HVETERUST - sustainable management of rust diseases in wheat

1. April 2020 til 30. mars 2024

Rust diseases pose a serious threat to wheat production in Norway. The HVETERUST project will develop disease management strategies by considering...

Published 9. April 2021 - 15:00 - Updated 9. April 2021 - 15:00