WelCow Nyhetsbrev Nr. 1 - november 2020

Introduksjon

Hei alle sammen og velkommen til det første nyhetsbrevet til WelCow prosjektet! Siden vi har en stor, mangfoldig prosjektgruppe, er planen å gi en rask oppdatering av hva som har skjedd noe få måneder i et nyhetsbrev.

I fremtiden, når det skjer mer innen prosjektet, kan du sende informasjon eller bilder relatert til WelCow som kan inkluderes i nyhetsbrevet til conor.barry@nmbu.no

Oppstartsmøte

WelCow prosjektets oppstartsmøte var veldig vellykket. Det ble holdt den 3. november med 14 personer som deltok i løpet av dagen. Prosjektgruppen møttes på Teams (noe vi nå er veldig kjent med!) på grunn av koronavirussituasjonen i Oslo.

Møtet begynte med at deltakerne presenterte seg. Prosjektleder Camilla Kielland introduserte prosjektet til gruppen og åpnet diskusjonen. De fem arbeidspakkene ble beskrevet.

Mange aspekter av dyrevelferdsvurdering ble diskutert av deltakerne fra de forskjellige interessentgruppene. Totalt sett var det kanskje like mange spørsmål som svar, men stemningen rundt prosjektet var veldig positiv. Takk til alle som deltok.

PhD Oppstartsseminar

Conor Barry, stipendiaten til WelCow, holdt en åpen presentasjon som en del av oppstartsmøtet. Han startet med prosjektet i begynnelsen av september, og formålet med seminaret var å introdusere planen for hans forskning og utdanning.

Hans doktorgradsopptak er nå godkjent, og han jobber tettere med andre medlemmer av prosjektgruppen for å legge til rette for arbeidspakker 1, 2 og 3. Han vil jobbe med prosjektet i fire år med 75% forskning og 25% undervisning ved den ambulatorisk klinikken.

Profil: Camilla Kielland – Prosjektleder

Hver måned vi vil introdusere en person involvert i prosjektet. Først er prosjektlederen Camilla.

Camilla Kielland

Foto
Gisle Bjørneby

Hun er en førsteamanuensis ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU. Hennes lidenskap for dyr har inspirert arbeidet hennes både som veterinær og forsker. Forskningen hennes har involvert forskjellige emner, men har først og fremst fokusert på velferd til melkekyr. Hun er også en europeisk spesialist innen dyrevelferd vitenskap, etikk og lov.

Hun ser frem til å koordinere prosjektet og forhåpentligvis forbedre velferden til norske melkekyr.

Arbeidspakke 1

Hovedfokuset for tiden er den første arbeidspakken. Dette innebærer opplæring av deltakere innen prosjektet til å bruke Welfare Quality®-protokollen, samt vurdere et stort utvalg norske melkekyrsbesetninger.

Opplæringen skulle tatt sted september 2020, men på grunn av covid-19 ble kurset flyttet til januar 2021 da tilretteleggeren må reise fra Wien. Teamet jobber for at opplæringen kan gjøres så snart som mulig slik at datainnsamlingen kan fullføres.

Se på Nyheter/Funn for fremtidige oppdateringer!

Relatert innhold

WelCow/Kutrivsel: Bedre dyrevelferden i storfebesetninger

1. mai 2020 til 31. desember 2024

God dyrevelferd er viktig. I Norge er den sikret og regulert, men vi trenger likevel økt kunnskap om status for dyrevelferden hos husdyr. Prosjektet...

Published 8. desember 2020 - 15:58 - Updated 7. juli 2021 - 14:28