Nytt hveterustprosjekt startet

For å skaffe mer kunnskap om de ulike rustsjukdommene på korn i Norge har Styret for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL) innvilget et nytt forskningsprosjekt. Prosjektet ledes av Morten Lillemo fra NMBU og med samarbeidspartnere fra inn og utland. De andre norske samarbeidspartnerne er Graminor, NIBIO og NLR. Se prosjektomtalen på Fagforum korn: Nytt hveterustprosjekt startet

Relatert innhold

HVETERUST - sustainable management of rust diseases in wheat

1. April 2020 til 30. mars 2024

Rust diseases pose a serious threat to wheat production in Norway. The HVETERUST project will develop disease management strategies by considering...

Published 26. november 2020 - 12:00 - Updated 9. April 2021 - 14:36