Koordinatorstillinger etablert på de ulike universitetsskolene til SLL

Koordinatorene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom universitetet og den enkelte skole. Koordinatorene i skolen og koordinator i Universitetsskoleprosjektet ved SLL (Ingrid Eikeland) møtes derfor jevnlig for å drive erfaringsutveksling og for å koordinere samarbeidet videre. For eksempel har vi, gjennom dette nettverket, planlagt og gjennomført en studietur til Globala Gymnasiet for alle aktører i Universitetsskoleprosjektet.

En oversikt over koordinatorene på de ulike skolene er vist til høyre.

 

 

Published 3. mai 2019 - 16:42 - Updated 28. mai 2020 - 16:10