Koordinatorstillinger etablert på de ulike universitetsskolene til SLL

Universitetsskoleprosjektet til Seksjon for Læring og Lærerutdanning er et samarbeid mellom lærerutdanningen, Akershus Fylkeskommune og fire videregående skoler. Målet med samarbeidet er å utvikle praksisen rundt utdanning for bærekraftig utvikling både i skolen og i lærerutdanningen. For å forankre dette arbeidet ved de ulike skolene, har det i løpet av høsten 2018 blitt etablert koordinatorstillinger (20%) ved de ulike skolene.

Koordinatorstillinger etablert på de ulike universitetsskolene til SLL

Koordinatorene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom universitetet og den enkelte skole. Koordinatorene i skolen og koordinator i Universitetsskoleprosjektet ved SLL (Ingrid Eikeland) møtes derfor jevnlig for å drive erfaringsutveksling og for å koordinere samarbeidet videre. For eksempel har vi, gjennom dette nettverket, planlagt og gjennomført en studietur til Globala Gymnasiet for alle aktører i Universitetsskoleprosjektet.

En oversikt over koordinatorene på de ulike skolene er vist til høyre.

 

 

Published 3. mai 2019 - 16:42 - Updated 28. mai 2020 - 16:10