Personvernombud

Personvernombudet skal kontrollere at NMBU overholder personvernregelverket og har en særlig rolle når NMBU må gjennomføre såkalte personvernkonsekvensvurderinger.

Du kan som ansatt eller student ta kontakt med personvernombudet for å vite om og hvorfor NMBU behandler personopplysninger om deg, og med spørsmål om utøvelse av dine rettigheter etter personvernregelverket. Tilsvarende gjelder for respondent i et av NMBUs forskningsprosjekter.

Kontaktinformasjon:

Hanne Pernille Gulbrandsen
Mobil: 402 81 558
E-post: personvernombud@nmbu.no

Published 28. February 2019 - 15:00 - Updated 28. February 2019 - 15:57