Meny
Personvern hos NMBU
Personvernombud

Personvernombudet ved NMBU

NMBU har utnevnt Hanne Pernille Gulbrandsen i Deloitte Advokatfirma som personvernombud. Som personvernombud er Hannes hovedoppgave å informere og gi råd til både ledelsen, de ansatte og studenter ved NMBU om de forpliktelsene NMBU har etter personvernlovgivningen. 

Personvernombud

Personvernombudet skal kontrollere at NMBU overholder personvernregelverket og har en særlig rolle når NMBU må gjennomføre såkalte personvernkonsekvensvurderinger.

Du kan som ansatt eller student ta kontakt med personvernombudet for å vite om og hvorfor NMBU behandler personopplysninger om deg, og med spørsmål om utøvelse av dine rettigheter etter personvernregelverket. Tilsvarende gjelder for respondent i et av NMBUs forskningsprosjekter.

Kontaktinformasjon:

Hanne Pernille Gulbrandsen
Mobil: 402 81 558
E-post: personvernombud@nmbu.no

Published 28. February 2019 - 15:00 - Updated 28. February 2019 - 15:57