Personvern hos NMBU

Særskilt om bruk av personopplysninger i forskning

Forskningsprosjekter som omfatter personopplysninger skal normalt meldes til NSD. Vår kontaktperson for slike prosjekter er Jan Olav Aarflot i Forskningsavdelingen

Er prosjektet ditt innenfor medisinsk eller helsefaglig forskning, er det imidlertid nødvendig med en tillatelse fra REK.

Les mer på NMBUs sider om personvern i forskning