Nominasjonskomitear ved NMBU

Oversikt over medlemmar i NMBU sine nominasjonskomitear fra høst 2016 (sist oppdatert november 2018).

Nominasjonskomiteer

NMBUs sentrale nominasjonskomité (US)

Nominasjonskomiteen for Fakultet LANDSAM
Nominasjonskomiteen for Fakultet HH
Nominasjonskomiteen for Fakultet MINA
Nominasjonskomiteen for Fakultet BIOVIT
Nominasjonskomiteen for Fakultet REALTEK
Nominasjonskomiteen for Fakultet KBM
Nominasjonskomiteen for Fakultet VET

 

Dokumenter:

Nominasjonsskjema NO

Nomination form ENG

Presentasjonsmal NO

Presentation form ENG

 

 

 

NMBUs sentrale nominasjonskomité (US)

 

Faste medlemmer Varamedlemmer
Vigdis Johansen (avd.dir. UA), leder  Geir Arne Rosvoll (avd.dir UA)
Åshild Ergon, (førsteam. BIO) Ola Westengen (førsteamanuensis LANDSAM)
Erling Olaf Koppang (prof. VET) Bjørge Westereng  (forskar – KMB)
Nina Asper (overingeniør BIO) Lill Wenche Fredriksen (førstekonsulent, VET) 
Knut Bjørn Stokke (førsteam. Landsam) Tor Einar Horsberg (professor VET)

 

Nominasjonskomiteen for Fakultet LANDSAM:

 

Nominasjonskomiteen for Fakultet HH:

Nominasjonskomiteen for Fakultet MINA:

 

Nominasjonskomiteen for Fakultet BIOVIT:

 

Nominasjonskomiteen for Fakultet REALTEK:

 

Nominasjonskomiteen for Fakultet KBM:

 

Nominasjonskomiteen for Fakultet VET:

 

Published 25. august 2015 - 9:48 - Updated 12. november 2019 - 13:19