Nominasjonskomitear ved NMBU

Oversikt over medlemmar i NMBU sine nominasjonskomitear fra høst 2016.

Nominasjonskomiteer

NMBUs sentrale nominasjonskomité (US)

Nominasjonskomiteen for Fakultet LANDSAM
Nominasjonskomiteen for Fakultet HH
Nominasjonskomiteen for Fakultet MINA
Nominasjonskomiteen for Fakultet BIOVIT
Nominasjonskomiteen for Fakultet REALTEK
Nominasjonskomiteen for Fakultet KBM
Nominasjonskomiteen for Fakultet VET

Nominasjonsskjema universitetsstyrevalg


NMBUs sentrale nominasjonskomité (US)

Faste medlemmerVaramedlemmer
Vigdis Johansen (avd.dir. UA), leder Geir Arne Rosvoll (avd.dir UA)
Åshild Ergon, (førsteam. BIO)Ola Westengen (førsteamanuensis LANDSAM)
Erling Olaf Koppang (prof. VET)Bjørge Westereng  (forskar – KMB)
Nina Asper (overingeniør BIO)Lill Wenche Fredriksen (førstekonsulent, VET) 
Knut Bjørn Stokke (førsteam. Landsam)Tor Einar Horsberg (professor VET)

Nominasjonskomiteen for Fakultet LANDSAM:

Nominasjonskomiteen for Fakultet HH:

Nominasjonskomiteen for Fakultet MINA:

Nominasjonskomiteen for Fakultet BIOVIT:

Nominasjonskomiteen for Fakultet REALTEK:

Nominasjonskomiteen for Fakultet KBM:

Nominasjonskomiteen for Fakultet VET:

Published 25. august 2015 - 9:48 - Updated 21. mars 2018 - 14:04