Nominasjonskomitear ved NMBU

Oversikt over medlemmar i NMBU sine nominasjonskomitear fra høst 2016.

Nominasjons- komitéer

NMBUs sentrale nominasjonskomité

Nominasjonsskjema universitetsstyrevalg

Faste medlemmer Varamedlemmer
Vigdis Johansen (avd.dir. UA), leder  Geir Arne Rosvoll (avd.dir UA)
Åshild Ergon, (førsteam. BIO) Ola Westengen (førsteamanuensis LANDSAM)
Erling Olaf Koppang (prof. VET) Bjørge Westereng  (forskar – KMB)
Nina Asper (overingeniør BIO) Lill Wenche Fredriksen (førstekonsulent, VET) 
Knut Bjørn Stokke (førsteam. Landsam) Tor Einar Horsberg (professor VET)

Nominasjonsskjema fakultetsstyrevalg

Nominasjonskomiteen for Fakultet LANDSAM:

Nominasjonskomiteen for Fakultet HH:

Nominasjonskomiteen for Fakultet MINA:

Nominasjonskomiteen for Fakultet BIOVIT:

Nominasjonskomiteen for Fakultet REALTEK:

Nominasjonskomiteen for Fakultet KBM:

Nominasjonskomiteen for Fakultet VET:

Published 25. august 2015 - 9:48 - Updated 24. mars 2017 - 14:45