Elektronisk valgportal

LOGG INN I VALGPORTALEN

Tilgang til å stemme
For å kunne avgi stemme i et elektronisk valg ved NMBU må du være registrert som FEIDE-bruker. Ansatte samt studenter ved NMBU har FEIDE-tilgang fra før.

Manntallet
Manntallet til valgene er opprettet med utgangspunkt i institusjonens personaldata- og studentdatasystemer. Det kan forekomme feil. Dersom du ikke står i manntallet og mener at dette er feil etter valgreglementets § 7, kan likevel avgi stemme i valget. Stemmen vil da bli oversendt valgstyret som avgjør hvorvidt stemmen skal telle med.

Merk! Valgstyret vil ikke ha mulighet til å se hva du har stemt, kun at du har stemt. For mer informasjon se Valgreglementet §6  Manntall og §7. Stemmerett

Pålogging
Ansatte og studenter ved NMBU logger seg på med sitt vanlige brukernavn og passord (FEIDE). Mer informasjon om passord finner du her:

Hvordan stemme?
Etter at du har logget inn, får du oversikt over «pågående valg». Dette er valg hvor du står i manntallet. Når du har funnet valget du vil delta i, kan du starte valgprosessen ved å trykke på knappen «avgi stemme». Du kan avbryte valgprosessen når som helst.

Ny stemme
Husk at du kan ombestemme deg så lenge valget er åpent: Klikk «endre stemme» og avgi stemme på nytt. Stemmen du har avgitt tidligere blir automatisk erstattet med din nye stemme.

Tidsavbrudd
Etter innlogging vil du ha 20 minutter på å stemme. Rekker du ikke å bli ferdig på denne tiden, må du logge inn og begynne på nytt.

Published 13. august 2014 - 12:42 - Updated 7. juni 2017 - 10:04