Valgresultat SportFaMed

Valet til instituttstyret for SportFaMed er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Nils Ivar Dolvik
Ellen Margrete Skancke

1. Hege Kippenes Skogmo
2. Andreas Lervik

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Kristin Paaske Anfinsen

Ingunn Risnes Hellings

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Heidi Rasch Johnsen

Henning Mørch


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 61,5 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 17,4 prosent
Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 18,6 prosent

Valprotokoll

Published 31. oktober 2016 - 17:32 - Updated 23. mai 2017 - 19:28