Valgresultat ProdMed

Valet til instituttstyret for ProMed er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Maria Stokstad
Erik Georg Granquist

1. Ane C. W. Nødtvedt
2. Marianne Oropeza-Moe

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Andrew Michael Janczak

Thea B. Blystad Klem

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Suzan Demirbas

Hilde Myrvold


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 61,4 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 44 prosent
Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 33,3 prosent

Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 12:25 - Updated 14. august 2014 - 12:48