Valgresultat Noragric

Valet til instituttstyret for Noragric er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Arild Vatn
Darley Kjosavik

1. vara Jens Bernt Aune
2. vara Esben Leifsen

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Camilla Houeland

Connor Joseph Cavanagh

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Per Christian Stokstad

Josie Teurlings


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 95,7 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 66,7 prosent
Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 41,7 prosent


Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 11:23 - Updated 14. august 2014 - 12:47