Valgresultat INA

Valet til instituttstyret for INA er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Erik Næsset
Line Nybakken

1. vara Tone Birkemo
2. vara Knut Asbjørn Solhaug

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Markus A. K. Sydenham

Eli Sandberg

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Gunnar Jensen

Kari Margrete Thue


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 76,7 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 27,3 prosent
Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 71,4 prosent


Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 11:15 - Updated 14. august 2014 - 12:43