Valgresultat IMV

Valet til instituttstyret for IMV er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Jan Mulder
Line Tau Strand

1. vara Mona Henriksen
2. vara Ole Christian Lind

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Mona Bakke

Dag Anders Brede

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Toril Trædal

Kurt R. Johansen


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 79, 2 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 45,5 prosent
Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 69,2 prosent


Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 11:13 - Updated 14. august 2014 - 12:42