Valgresultat IMT

Valet til instituttstyret for IMT er avslutta

Desse er valt:

Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Tor Kristian Stevik
Cecilia Marie Futhsæther

1. vara Ulf Geir Indahl
2. vara Astrid Tonette Sinnes

Representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

fast representant

vararepresentant

Turid K. Gjerstad Torheim

Anders Steinsvik Nygård

Representantar for teknisk og administrativt tilsette:

fast representant

vararepresentant

Sigrun Vedø Lien

Egil Stemsrud


Valoppslutning:
Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 76,7 prosent
Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 21,6 prosent
Representantar for teknisk og administrativt tilsette: 79,3 prosent


Valprotokoll

Published 14. august 2014 - 11:09 - Updated 14. august 2014 - 12:40